fbpx Handi One | Abilia Hopp til hovedinnhold

Handi One

HMS.no.
252272
| Art.nr.
706470

Handi One er en håndholdt dator som gir deg en tydelig oversikt over dagen og minner deg på dine gjøremål året rundt. Handi One fungerer som en kognitiv støtte i hverdagen og hjelper deg med dine rutiner og å få struktur på dagen.
Handi One er tilpasset slik at bare Handifunksjoner kan brukes. Telefoni, SMS, internett¬surfing og andre funksjoner er utelatt for å gjøre den enkel å bruke.

 

HJELP OG STØTTE PÅ AVSTAND

 

myAbilia er en nettjeneste som gjør det mulig å administrere Handi One fra datamaskinen. Du kan gjøre det selv eller få hjelp av utvalgte støttepersoner. Fra myAbilia kan dere, sammen eller hver for dere, administrere kalender, bilder og sjekklister. Dere kan også lage maler for aktiviteter og timere, slik at det blir enda enklere og raskere å legge dem direkte inn i din Handi One. 
myAbilia

 

OPPDATERINGER

 

Handi One kan oppdateres fritt i 3 år, deretter må lisensen forlenges. 

Dokument og media

Lenker

Dokument