Hopp til hovedinnhold

Gode råd for implementering av velferdsteknologi

 

Basert på erfaringer fra omsorgssektoren i Danmark, Finland, Norge og Sverige

 

 

MEMOplanner

 

 

Rapport: Velfærdsteknologi i Norden i en tid med mangel på arbejdskraft

 

Vi hører det daglig, at demografiske endringer innebærer betydelige utfordringer for helse- og omsorgssektoren. Vi lever stadig lengre, og med en aldrende befolkning vil flere leve med demenssykdommer og andre kroniske lidelser. Samtidig vil antallet personer i arbeidsdyktig alder ikke kunne møte det forventede omsorgsbehovet. Derfor er det stor oppmerksomhet rundt hvordan velferdsteknologi kan bidra til å frigjøre tid for personalet samtidig som man kan gi god kvalitet pa omsorgen til de som trenger det.

 

Velferdsteknologi har blitt en naturlig del av mange kommuner i Sverige, Danmark, Finland og Norge. I samarbeid med Nordisk Ministerråd og Nordisk Velferdssenter har den danske Kommunenes Landsforening (KL) samlet erfaringer om bruken av velferdsteknologi innen helse- og sosialsektoren i disse landene. Oppsummeringer og konklusjoner finnes i rapporten "Velferdsteknologi i Norden i en tid med arbeidskraftmangel".

 

Det er kommet frem flere likheter mellom de nordiske landene når det gjelder implementering av velferdsteknologi. Det er betydelig støtte blant befolkningen i de ulike landene for velferdsteknologi, samt også stor støtte fra personalet i de ulike landene, som får mer tid til mer meningsfulle aktiviteter og bedre arbeidsmiljø.

 

 

Syv gode råd for vellykket implementering av velferdsteknologi i Norden

 

Her er de syv gode rådene for vellykket implementering av velferdsteknologi som presenteres i rapporten:

  • Vent til teknologien er klar og vær bevisst om brukernes behov
  • Gjennomfør en implementeringsprosess av gangen
  • Ta det rolig og sett av tid til medarbeiderne
  • La ansatte som er motivert for digitalisering ha ansvar
  • Hold oversikt over arbeidsflyt og rollefordeling
  • God kommunikasjon med personalet om deres holdning til velferdsteknologi
  • Velferdsteknologi bør være en prioritet for alle i organisasjonen

 

 

 

Abilias erfaringer fra implementering av velferdsteknologi

 

Gro Eskeland arbeider i Abilia og hjelper kommuner med å finne velferdsteknologiløsninger innen omsorgssektoren, ofte med fokus på støtte for kognitive utfordringer. Hun synes at rådene og erfaringene som står i rapporten er gode, og hun deler samtidig noen refleksjoner. «Vi ser i Norge at det er en viss forsiktighet med å implementere kognitive velferdsteknologiløsninger på systemnivå. Derfor er det svært positivt at erfaringer blir delt, slik at oppstartsperioden for andre kommuner blir kortere.»

 

 

 

Gro Eskeland
Gro Eskeland

 

Også vi i Abilia deler våre erfaringer vi har fått gjennom samarbeid med kommuner ved implementering av velferdsteknologi. Våre erfaringer kommer blant annet fra bofelleskap.

 

Et bofelleskap i Ålesund kommune innførte velferdsteknologi for å imøtekomme behovene i deres-aktiviteter. Basert på de identifiserte behovene valgte de Abilias tid- og planleggingsstøtte MEMOplanner. Evaluering viste gode resultater med positive effekter for brukere, personale og tjenesteyter.

 

«Å starte med behovene for de som skal bruke løsningen er nøkkelen når det gjelder å vurdere hvilken løsning som passer best, både fra et individuelt perspektiv og fra et omsorgsperspektiv,» sier Gro.

 

 

Vill du lese mer?

Artikel fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Velferdssenter
7 tips til succesfuld implementering af velfærdsteknologi

 

Artikel fra boefelleskapet i Ålesund 
Økt kommunikasjonsevne med digital kognitiv støtte


Abilias løsninger med velferdsteknologi