PODD 12

ISO-kod: 222103 Art.nr: 460454 Produktblad

PODD är ett kommunikationshjälpmedel och en metod, utvecklat för barn. PODD-metoden utgår från att hitta det bästa sättet för barnen att kommunicera. PODD gör det lättare för barnen och personer i deras omgivning att kommunicera med varandra.

Syftet med en PODD är att ge barnen ett ordförråd så de kan kommunicera sammanhängande, om vad de vill, hela tiden, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i.

Tillsammans med barnens gester, skrivande, pekande och mimik väljer barnen den mest effektiva metoden för varje situation vilket gör PODD till ett kraftfullt verktyg i barnens verktygslåda för att kommunicera.

Översikt

VEM BEHÖVER PODD?

PODD är till för barn och personer som behöver stöd för att förstå eller uttrycka sig med sitt språk. Vilken PODD som bör användas av det individuella barnet beror på de kommunikationsutmaningar som måste överbryggas.

VAD BETYDER PODD?

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display.
Pragmatisk: De olika sätt vi använder språket i sociala sammanhang, exempelvis symboler, gester och ljud.
Organisering: Ord och symboler organiseras på ett systematiskt sätt som passar barnen bäst och som hjälper till att utveckla språket.
Dynamisk Display: Detta innebär att man byter sidor i PODD-böckerna.

PODD finns i flera varianter som följer de naturliga stegen i språkutvecklingen. PODD från Abilia är utvecklat i nära samarbete med Gayle Porter, grundare till PODD-metodiken.

Lär dig mer om PODD

PODD 12

PODD 12 är utvecklad för att ge små barn (2-4 år) tillgång till en mängd kommunikativa funktioner. PODD 12 är lämplig för barn som använder direktpekning eller ”ta och visa” och kan också anpassas för partnerstyrd scanning. PODD 12 har 12 fält på varje uppslag och innehåller sidor som är relaterade till förskolevokabulär.

levereras med

PODD 12 levereras med:

 • PODD 12 (förskolesidor enligt standard)
 • Skolpaket med 8 sidor för manuellt utbyte
 • Bruksanvisning
 • Bärrem
 • USB minne med:
  • PODD Utskriftprogram, Rolltalk Designer for Print samt PODD-filer för installation på fem datorer
  • PODD Teoribok av Gayle Porter
 • Extra A4 etikettark,10 st
 • Extra blanka ark, 50 st
 • Hålslag, dubbelt
 • Instruktion för pärmringar

 

Anpassa PODD - för dig som är stödperson

Med PODD Utskriftsprogram kan stödpersonen enkelt anpassa PODD-boken till användarens specifika behov. I utskriftsprogrammet anger man till exempel vilken daglig aktivitet användaren har, byter ut/lägger till symboler samt bygger upp nya sidor med sidmallar. PODD Utskriftsprogram är tryggt, enkelt och tidsbesparande.

PODD-filer i Rolltalk Designer for Print är avsett för stödpersoner som vill ha större flexibilitet när det gäller anpassning av PODD-boken. Här kan man redigera PODD-bokens alla sidor helt fritt, till exempel om man vill anpassa boken med aktiviteter som bättre passar ungdomar.

Instruktion till programuppdatering PODD Utskriftsprogram
Läs mer om Rolltalk Designer här.

Dokument och filer

Dokument och filer

PODD 12 Bruksanvisning 3.68 MB Instruktion PODD pärmringar 500 KB