Control Prog

ISO-kod: 241303 Art.nr: 425700 Produktblad

Control Prog är en fjärrkontroll som gör det möjligt för dig att trådlöst styra funktioner i din omgivning. Det ger dig mer självständighet och gör ett eget boende möjligt.

Control Prog är anpassad för personer med olika typer av rörelsehinder. Även äldre eller personer med kognitiva nedsättningar kan ha nytta av fjärrkontrollens möjligheter till individuell anpassning.

Översikt

Oavsett din motoriska förmåga och dina behov så finns det olika inställningsmöjligheter för att göra användningen så enkel som möjligt.
 
Control Prog är en programmerbar fjärrkontroll med scanning som kan "lära in" funktioner från andra fjärrkontroller för t ex TV, video och DVD.
För dig som inte kan trycka direkt på fjärrkontrollen finns tolv olika alternativ för scanning. Scanningen kan styras med en eller två 1–manöverkontakter eller en joystick.
 
Det går att lagra 241 funktioner fördelade på 15 nivåer. Det finns en kodad kanal för funktioner som kräver strikt behörighet såsom lägenhetsdörr eller villadörr. Med Control Prog finns det även möjlighet att skapa macron. Med ett macro kan ett enda tryck på en knapp ersätta en hel serie knapptryckningar. På så sätt blir det lättare att exempelvis nå en specifik text–TV sida.
 
Raster och halsrem ingår.

Dokument och filer

Control Prog - Bruksanvisning 702.22 KB

Overlay

Egen märkning till Control–fjärrkontrollerna kan skapas antingen med ett Web–verktyg eller med Word–mallar. Båda alternativen innehåller färdiga symboler. När designen är klar, skriv ut.

Web–verktyget är enkelt att använda. Word–mallarna ger möjlighet att lägga flera symboler på samma knapp.

Overlay Design WEB

Dokument och filer

Overlay Design Control Prog⁄18 584 KB

Teknisk information

Storlek:
134 x 70 x 25 mm
Vikt :
180 g inkl batterier
Batteri:
4 st 1,5V alkaline
Manöverkraft:
<1 N (100 g)