Utmaningar för skolpersonal

De utmaningar eleverna upplever på grund av sina kognitiva svårigheter påverkar även dig som arbetar i skolan. När de är stressade och har svårt att fokusera kan det vara svårt att skapa en miljö där du kan få dem att ägna sig åt sina uppgifter. Det kan lätt leda till konflikter i klassrummet och i slutändan svårigheter för dem att tillgodogöra sig utbildningen. Att involvera föräldrarna och hålla dem uppdaterade adderar ännu en källa till stress för lärare. Detta kan leda till en stressfylld arbetsmiljö med frekventa sjukskrivningar och hög personalomsättning.

Genom att använda våra kognitiva hjälpmedel bidrar vi till att skolpersonal uppnår sina målsättningar, exempelvis:

  • Förbättra samarbetet med eleverna
  • Förbättrade relationer med föräldrar
  • Färre konflikter i klassrummet
  • Uppnå bättre studieresultat

Fortsätt till sektionen om våra kognitiva hjälpmedel.