Nu lanseras version 5.3.5 av Handi

2016 aug 29 - 12:42

Med Handi kan du strukturera och planera din dag utifrån individuella behov. Vilket skapar balans, ökad självständighet och minskad stress. Handi är ett enkelt och smart verktyg för dig som behöver extra kognitivt stöd i vardagen.

Här är några av de viktigaste nyheterna för Handi version 5.3.5.

Färgkodning av aktiviteter

  • Nu kan du som användare koda dina aktiviteter genom att välja olika färger för olika aktiviteter. Till exempel välja röd aktivitet för sånt som ”tar energi” och grön aktivitet ”ger energi”.

Checklista i aktivitetsvyn

  • Nu kan du se checklistan direkt i huvuddisplayen, på samma sätt som i HandiKalender och i Handi Socket. Du behöver alltså inte trycka på en knapp i aktivitetsvyn för att komma till checklistan, den visas direkt.

Kodskydda Android-inställningar

  • Nu går det att kodskydda Android-inställningar, funktionen är ”återinförd” i Android >v5.

Anteckningar och Röstanteckningar på myAbilia

  • Nu synkas anteckningar och röstanteckningar med myAbilia. Det innebär också att de kan kopplas till aktiviteter via myAbilia.

Se bildspel om alla nya funktioner här. Du kan också läsa mer om nyheterna i Revisionshistorik Handi5 och Revisionhistorik myAbilia.