Hopp til hovedinnhold
teens

Tilgang til rette hjelpemidler til rett tid kan være avgjørende

Abilia bidrar til et sosialt bærekraftig og inkluderende samfunn der mennesker med spesielle behov kan føle seg trygge, selvstendige og deltakende. Gjennom tidlig innsats gis det bedre forutsetninger for at alle kan leve et rikere liv. Med våre medisintekniske hjelpemidler kan mennesker skape struktur i hverdagen, kommunisere med andre, styre hjemmemiljøet og tilkalle hjelp. Forskningsresultater viser varige effekter for enkeltpersoner, bedrifter og samfunn.