fbpx Helsevesen | Abilia Hopp til hovedinnhold
Heathcare2

Tilgang til riktige hjelpemidler til riktig tid kan være avgjørende

Helsevesen

Vi tror på et sosialt bærekraftig samfunn der alle kan bidra uavhengig av hvilke utfordringer de har. Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til å delta og være selvstendige. I tett samarbeid med helsevesenet og personer med spesielle behov har vi utviklet hjelpemidler som kan hjelpe brukerne med å skape struktur i hverdagen, kommunisere med andre, styre hjemmemiljøet og, ved behov, tilkalle hjelp.

 

Et rikere, mer meningsfylt liv

 

Å ha kontroll over eget liv og ta egne beslutninger er en grunnleggende menneskerettighet. Våre hjelpemidler gjør det lettere for personer med spesielle behov å skape struktur i hverdagen, kommunisere med andre, styre hjemmemiljøet og tilkalle hjelp.

 

Brukere av våre hjelpemidler føler at de har mer kontroll, opplever mindre grad av stress og har større selvtillit. De føler at de kan leve mer selvstendige liv, være mer sosiale og mer inkludert i hverdagen – både på skolen og på arbeidsplassen.

 

Vårt produktutvalg er både større og enklere

 

Samfunnet og helsevesenet har et ansvar for å sørge for at hver enkelt person med spesielle behov får de hjelpemidlene de trenger for å kunne leve et godt liv. Abilia arbeider tett med helsevesenet for å ha fokus på individet og gjøre det så enkelt som mulig å finne riktig hjelpemiddel. I tillegg til å utvikle kvalitetsprodukter har vi også administratorer, ergoterapeuter og logopeder som tilbyr opplæring og veiledning i forbindelse med valg av riktig produkt til det aktuelle behovet.

 

Økt deltakelse og selvstendighet gagner alle

 

Tilgang til riktig hjelpemiddel på det rette tidspunktet i livet kan være helt avgjørende for personer med spesielle behov. Smidig tilpasning av verktøy til den enkeltes behov er til fordel for både den enkelte bruker og samfunnet som helhet. Å føle seg inkludert og selvstendig motvirker den utstøting og fremmedgjøringen mange mennesker med kognitive eller fysiske utfordringer opplever. 

 

Relaterte produkter: