Hopp til hovedinnhold

Kvalitetspolitikk

Vi vil på en lønnsom måte utvikle, produsere og omsette tekniske hjelpemidler og tjenester på en måte som bygger opp om vår visjon. For å nå dette målet benytter vi et kvalitetssystem for systematisk styring av aktiviteter som påvirker kvaliteten av våre produkter og tjenester.

Ledergruppen er forpliktet til å legge til rette for et engasjement rundt kvalitetsarbeidet slik at alle – både egne medarbeidere og leverandører⁄partnere – er motivert til kontinuerlig forbedring.

Ved hjelp av regelmessige revisjoner og målinger forsikrer vi oss om at våre kvalitetsmål er forstått og etterlevd av alle i vår organisasjon.