Elever som bruker ASK

Her viser Rustad Skole hvordan de bruker papirløsninger og ASK IT i sin undervisning. Både Rolltalk og Nettbrett ser du brukes med PCS Symboler. Filmen er laget av Kunnskapsfilm.