fbpx Bolig | Abilia Hopp til hovedinnhold
care home

Selvstendighet, deltakelse og trygghet

Bolig

 

Vi tror på en sosialt bærekraftig verden basert på likeverd og mangfold. Vårt ønske er å styrke egenkraften hos personer som har behov for velferdsteknologi slik at de kan bli så selvstendige som mulig. Ved å fokusere på mestring og bruk av den beste teknologien på markedet, vil vi gjøre det mulig for den enkelte å leve et rikt og meningsfylt liv.

 

Selvstendighet, deltakelse og trygghet

 

Det å føle seg selvstendig, inkludert og trygg er et viktig behov, også for personer som ikke er i stand til å bo for seg selv. Det gjelder både ungdom og voksne med forskjellige typer nedsatt funksjonsevne som bor i bofellesskap* og eldre som kommer på sykehjem.*

 

Å skape et hjemmemiljø tilpasset den enkeltes behov

 

Det finnes i dag mange alternativer for eldre og personer med spesielle behov. Disse institusjonene skal ikke bare ivareta beboerne, men også deres pårørende og støttepersoner. Moderne teknologi spiller en stadig viktigere rolle både når det gjelder å styrke omsorgen for den enkelte og gjøre disse institusjonene mer attraktive og konkurransedyktige.

 

Bedre omsorg for en aldrende befolkning

 

Dagens samfunn står overfor en rekke nye utfordringer. En aldrende befolkning stiller stadig større krav til individuelt tilpassede boforhold. Samtidig blir stadig flere diagnostisert med kognitive lidelser. Å holde helse- og omsorgskostnadene på et håndterbart nivå vil derfor kreve en felles innsats fra både private og offentlige aktører i helsesektoren.