fbpx Velkommen til et seminar i Arendalsuka om inkluderingsdugnaden i praksis. | Abilia Hopp til hovedinnhold

Velkommen til et seminar i Arendalsuka om inkluderingsdugnaden i praksis.

Inkluderingsdugnaden i praksis - Anvendelse av hjelpemidler innen varig tilrettelagt arbeid.

 

Norge opplever en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor. Det handler om å få flere mennesker med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet. Altså gi enkeltmennesket økte muligheter for deltakelse, gi den enkelte økt selvstendighet, samt økt forutsetning for å klare flere arbeidsoppgaver og yrkesroller. 

 

Abilia ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet for å øke sin selvstendighet, og leve et rikere liv. Gjennom et felles prosjekt med Fossheim, har vi sett på effekten ved bruk av tekniske hjelpemidler i VTA. Et tilsvarende prosjekt med Samhall i Sverige, er resultatene svært positive både for bruker og bedriften.

 

Bruerne opplevde større selvstendighet, mindre stress og mestret flere og mer kompliserte arbeidsoppgaver ved bruk av disse hjelpemidlene. Bedriften opplevde mindre feil i utførte oppgaver, flere oppgaver ble løst til avtalt tid, betydelig lavere konfliktnivå på grunn av mindre stress og arbeidslederne fikk en mer forutsigbar arbeidsdag da behov for veiledning ble redusert. 

 

Medvirkende:

  • Sigmund Lundby, Salgs- og markedssjef, Abilia AS
  • Chris Safari, Arbeidsleder, Fossheim AS
  • Øystein Moen, Hjelpemiddelkonsulent / ergoterapeut, Abilia AS

 

Dato:

 12. august 

 

Tid:

13:00-14:00

 

Sted:

Clarion Hotel Tyholmen

 

Les mer