Hopp til hovedinnhold

Velferdsteknologi forbedrer hverdagen for beboere med kognitiv svikt, personale og pårørende i Karlskoga

 

Torpdalen omsorgsbolig

 

Torpdalen er en omsorgsbolig i Karlskoga kommune i Sverige med 42 leiligheter for personer med kognitiv svikt. Rundt 50 personer fordelt på syv avdelinger arbeider for å gi pleie og omsorg til menneskene på sykehjemmet.  

 

Camilla Lindquist er enhetssjef for Torpdalen. Samtidig har hun ansvaret for en ny pleie- og omsorgsbolig i kommunen som er under bygging. Villa Strå, med sine 80 plasser, planlegges å stå ferdig i 2025. I den forbindelse vil Torpdalens omsorgsbolig avvikles, og virksomheten flyttes over til Villa Strå.

 

Camilla Lindquist
Camilla Lindquist

 

En viktig del i Camillas lederskap er å involvere og skape engasjement og delaktighet hos personalet. Da tiden var inne for å se på utformingen av den nye omsorgsboligen Villa Strå, ba hun personalet om hjelp. Hun lot personalet lese rapporten Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom. Den ble utviklet av Myndigheten for delaktighet (MFD) som kunnskapsmateriale om miljøtilpasninger for personer med demens.  

 

 

Å vite om det er dag eller natt skaper en grunnleggende trygghet 

 

I MFDs rapport finnes det forslag til hjelpemidler som møter ulike behov, f.eks. hjelpemidler til tidsforståelse, minne, beslutning og kommunikasjon. Det tas opp i rapporten at støtte til tidsforståelse kan skape både en grunnleggende trygghet og bidra til en god døgnrytme. 

 

Da personalet hadde lest MFD-rapporten, satte de seg ned og laget en prioriteringsliste over de miljøtilpasningene de ville se på den nye boligen. Prioriteringene var basert både på rapporten og på behovene de ser i Torpdalens virksomhet i dag.  

 

Ett av de identifiserte behovene var å møte uro og søvnproblemer om natten hos beboerne. Et vanlig uromoment som nattpersonalet opplever, er at beboerne spør hva klokka er. Vanligvis brukes da personalets private mobiltelefoner til å svare på spørsmålet, noe som ofte blir et forstyrrende moment, blant annet fordi personalets mobil lyser opp og forstyrrer beboeren enda mer.  

 

For å møte behovet for støtte til tidsforståelse ble det foretatt en evaluering av velferdsteknologi, og valget av hjelpemidler falt på MEMOday – et hjelpemiddel fra Abilia som er tilpasset for å gi personer ekstra støtte for å holde rede på døgnets tider.  

 

MEMOday er et digitalt hjelpemiddel som viser lettlest informasjon om dato, klokkeslett og om det er morgen, dag, kveld eller natt. Man kan til og med få informasjonen opplest. For personer som har vansker med å holde rede på døgnet, gir MEMOdays tidsstøtte en større følelse av kontroll, og da minskes stress og uro.

 

MEMO Day
            MEMOday

 

En person med kognitiv svikt bruker daglig mye energi på å ta beslutninger, store som små, og det skaper uro hos personen. Personalet i Torpdalen forsøker derfor å minimere antall beslutninger for beboerne, slik at hverdagen skal bli så smidig som mulig. Ett moment som kan fjernes er nettopp spørsmålet om hvilken dag det er, hva klokka er og hvilken tid på døgnet det er. Å få et enkelt og tydelig grep om dag og tid gir trygghet. 

 

På Torpdalen finner du nå en MEMOday i hver leilighet. «Å vite hva klokka er tilfører en menneskeverdi som ikke kan måles, men det er jo også en menneskerett», sier Camilla.  

 

 

Få personalet og beboerne til å bli sitt beste jeg  

 

Beslutning om å investere i en breddeinnføring av det digitale hjelpemiddelet MEMOday ble fattet av medarbeiderne på boligen. Camilla støttet beslutningen, som deretter ble godkjent av sosialsjef Eva Persson og ledelsen i Socialförvaltningen i Karlskoga kommune, som tidligere har vært i kontakt med Abilia.  

 

Gjennom finansiering via digitaliseringsbidraget var det mulig å gå for en breddeinnføring direkte. Den tilliten Camilla har til personalet bidro sterkt til å kjøpe inn alle 42 MEMOday-enhetene på en gang. Hvis digitaliseringsbidraget ikke hadde vært en mulighet, hadde Camilla gjort innkjøpene i flere omganger. 

 

Å forankre beslutningene i personalgruppen er veldig viktig, mener Camilla. Under et personalmøte fikk personalet trykke og bli kjent med tidshjelpemiddelet, og i begynnelsen av desember 2022 ble velferdsteknologien implementert på  boligene i Torpdalen. 

 

Innføringen av det digitale tidshjelpemiddelet har gått fint. Allerede nå opplever personalet at støtten fungerer svært bra og oppfyller beboernes behov for å kunne orientere seg i tid. Når personalet møter en person med kognitiv svikt, stiller de ett spørsmål om gangen og venter på svar. Hvis det blir stilt mange spørsmål samtidig, blir det gjerne vanskelig for den enkelte som kanskje ikke kan svare på noen av spørsmålene. Med MEMOday blir det færre spørsmål om dag og tid, og dermed mindre uro hos beboerne. Effekten er at det blir mer kvalitet i møtet og lettere å kommunisere for både beboeren og personalet. 

 

Personalet forteller at de fremfor alt ser stor forskjell om natta, ettersom beboerne mye enklere kan orientere seg tidsmessig og lettere komme tilbake til den etterlengtede søvnen. Det bekreftes også av en slektning som forteller at hun ikke lenger får samtaler midt på natta av den som bor på Torpdalen.  

 

Camilla beskriver igjen viktigheten av det grunnleggende behovet for å vite hvilken dag og tid det er, og at det bidrar til en følelse av kontroll hos personen. Dette bekreftes av en av beboerne, som sier at hun har stor nytte og glede av å vite hvilken ukedag det er og hvor mye klokka er. Hun liker funksjonen der en stemme leser opp informasjonen som vises på skjermen, slik at det blir enda tydeligere hvilken dag og tid det er. Hun trykker gjerne på MEMOday for å få det opplest.   

 

Britt Blom och MEMOday
Britt Blom, ansatt ved Torpdalen, viser MEMOday

 

Camilla har full tillit til personalet, og hun vet hvor viktig det er at medarbeiderne er delaktige for å lykkes med implementering av digital teknologi i virksomheten.  

 

«Hvorfor jeg går på jobb hver dag? Jo, jeg vil ha fornøyde beboere og delaktige medarbeidere, og jeg vil hjelpe mennesker til å bli sitt beste», avslutter Camilla.  

 

Les gjerne mer om hvordan Abilias velferdsteknologi støtter enkeltpersoner, ansatte og virksomhet i eldreomsorgen.

 

Abilia har laget en oppsummering av utfordringer innenfor eldreomsorgen, forskning på området og innsikt. Her kan du laste ned Abilias kunnskap og erfaringer om eldreomsorg

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den svenske Myndigheten for delaktighet har på oppdrag fra den svenske regjeringen utarbeidet et kunnskapsmateriale om hvordan miljøtilpasninger for personer med nedsatt beslutningsevne kan minimere begrensnings- og tvangstiltak, for eksempel låste dører. Målgruppen er pårørende til personer med demenssykdom og personale på særskilte boliger.  

 

En økt andel av internasjonale studier understreker sammenhengen mellom livskvalitet og en gjennomtenkt design for eldre. Det har vist seg at det er like viktig for demenspasienter å bruke sin mentale evne, utføre daglige aktiviteter, engasjere seg i meningsfulle aktiviteter og omgås andre mennesker, som for dem som er forskånet fra denne sykdommen.