Hopp til hovedinnhold

Trygghet for kunder og sluttbrukere når Abilia kvalitetssikres med ISO-sertifisering

Abilia er nå sertifisert i samsvar med gjeldende krav for kvalitetssikring av medisinsktekniske foretak, ISO 13485. Abilias kvalitetsstyringssystem oppfyller dermed kravene i den internasjonale standarden. Sertifiseringen ble utført av Bureau Veritas.

 

For å kunne levere medisinsktekniske produkter stilles det strenge krav til alle ledd i produktets livssyklus. Dette gjelder alt fra utvikling, produksjon, lagring og distribusjon, til installasjon og service av produktene. Sertifiseringen dokumenterer at Abilia systematisk og effektivt kan oppfylle både brukerkrav og regulatoriske krav.

 

Det handler om at sluttbrukernes behov så langt som mulig blir dekket på en trygg måte.

 

“Å fokusere på sluttbrukerne og sikre varig kvalitet er en av hjørnesteinene i Abilia. Våre hjelpemidler bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være inkludert og uavhengig. Derfor er det ekstra viktig å investere i både systemer og kompetanse som skaper verdi for våre kunder og sluttbrukere. For oss som organisasjon har det bidratt til å forenkle og forbedre vår måte å jobbe på“, sier Tove Christiansson, administrerende direktør i Abilia.

 

Sven Blomberg, COO Abilia, sier ”Årsaken til vår innsats for å bli ISO-sertifisert er sluttbrukernes sikkerhet, og det er også derfor det er sentralt for våre kunder. Et kvalitetsstyringssystem som har fått en så grundig gjennomgang, betyr sikkerhet for kundene når de skaffer hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne”, sier Sven Blomberg, COO Abilia.

 

For mer informasjon, kontakt:
Tove Christiansson,
administrerende direktør, tove.christiansson@abilia.se, +46 70 291 2833
UIrika Reinholdsen, Communications Manager,
ulrika.reinholdsen@abilia.se, +46 730 312536


iso