Hopp til hovedinnhold

Studie viser at unge personer med psykisk funksjonsnedsettelse blir mer delaktige og selvbestemmende med et tids- og planleggingshjelpemiddel

 

MEMOplanner – et teknisk hjelpemiddel for kognitiv støtte

 

En studie publisert i 'Journal of Intellectual Disabilities' beviser effekten av bruk av tids- og planleggingshjelpemidlet MEMOplanner for kognitiv støtte. Studien er utført av forskere ved Norweigan University of Science and Technology i Norge. Deltakere i studien var sju unge personer i alderen 18-40 år med moderat og alvorlig psykisk funksjonsnedsettelse, samt deres personale i en gruppebolig i Norge.

 

Formålet med studien var å se hvordan bruk av MEMOplanner påvirket beboernes struktur, kommunikasjon og samhandling i dagliglivet. På grunn av beboernes nedsatte verbale kommunikasjonsevner ble data samlet inn via feltobservasjoner av beboerne i deres daglige aktiviteter og sosiale interaksjon. Gruppeintervjuer ble utført med personalet.

 

For en del beboere var den viktigste betydningen den daglige strukturen og forutsigbarheten de fikk med MEMOplanner. For andre beboere var den viktigste betydningen kommunikasjonsstøtten og selvbestemmelsen de fikk med MEMOplanner.

 

Forutsigbarhet i dagliglivet

 

  • Strukturen med bildestøtte knyttet til en tidslinje som beboerne fikk ved at MEMOplanner viste hva, når, hvor og med hvem noe skulle skje, ga en forutsigbarhet for dagen.
  • Beboerne følte seg tryggere, mer tilfredse og mer avslappet.
  • MEMOplanner støttet beboerne med å huske både hva som hadde skjedd og hva som skulle skje.

 

Delaktighet i kommunikasjon

 

  • Bruk av MEMOplanner bidro til forbedret og økt kommunikasjonsevne.
  • Beboerne økte ordforrådet og evnen til å bruke lange setninger ved bruk av MEMOplanner. Dette skjedde også da de ikke var i nærheten av MEMOplanner.
  • Beboere med vanskeligere kommunikasjonsutfordringer forbedret kommunikasjonsevnen ved å bruke bildene på MEMOplanner til å snakke om hva de ville.

 

Selvbestemmelse

 

  • Ved å bruke bilder, tekst og talefunksjonen i MEMOplanner ble det lettere for beboerne å uttrykke sin mening og praktisere selvbestemmelse i hverdagen.
  • Enkle valg. Ved å peke på bilder kunne beboerne velge hva de ville handle, spise til middag, hvilken fritidsaktivitet de ville drive med.
  • Beboerne kunne vise hva de ville og ikke ville gjøre da de så bilder av dagens aktiviteter.

 

Artikkelen "How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self - determination of young adults with intellectual developmental disabilities” finner du her:

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1744629519882582

 

Mer informasjon om MEMOplanner her