Hopp til hovedinnhold

Økt uavhengighet og deltakelse ved hjelp av velferdsteknologi

 

Abilia har vært samarbeidspartner i et prosjekt for å teste og evaluere effekten ved bruk av velferdsteknologi (i form av en digital planleggingskalender). I Kaggeledsbacken er beboerne døve og bruker tegnspråk. De har også andre funksjonsnedsettelser i varierende grad, ofte kognitive funksjonsnedsettelser som innebærer vanskeligheter med å bearbeide, tolke eller formidle informasjon.

 

Kaggeledsbacken rum

 

De som bor i Kaggeledsbacken trenger støtte og hjelp av forskjellige slag, inkludert struktur og planlegging av hverdagen sin. Formålet med prosjektet var fremfor alt å legge til rette for kommunikasjon med beboerne. I tillegg til dette å øke deres deltakelse både i nærmiljøet og i samfunnet, gi økt struktur i hverdagen og gi en følelse av både kontekst og uavhengighet.

 

Initiativtakeren til prosjektet var Darko Torres, enhetsleder ved Kaggeledsbacken. Prosjektet ble utført innenfor rammen av AllAgeHub, en virksomhet som jobber for at forskning, utvikling og innovasjon av velferdsteknologi skal være tilgjengelig for alle. Dette for at mennesker i større grad kan leve selvstendige og trygge liv, uavhengig av funksjonsnedsettelse og alder. AllAgeHub er en plattform for samarbeid mellom 13 kommuner i Göteborg-regionen, Vinnova, Västra Götaland-regionen, lokalsamfunnet, akademier og næringsliv. Det var takket være Abilias kunnskap om kognitive utfordringer og vår planleggingskalender MEMOplanner at Kaggeledsbacken valgte oss som samarbeidspartner i prosjektet.

 

Lena Schön, Key Account Manager i Abilia, forteller om Abilias rolle. ”Som et første skritt lyttet vi til Kaggeledsbackens ønsker og behov, og sammen fant vi en passende løsning. Vi plasserte en MEMOplanner i Kaggeledsbackens fellesareal der den var tilgjengelig for både beboere og ansatte. MEMOplanner er et tids- og planleggingsverktøy som egner seg godt til å visualisere dager, uker, tider og aktiviteter og gjøre det tydeligere for brukerne. Vi bistod også med opplæring og support til personalet. Dette er et utmerket verktøy for planlegging som skaper struktur og klarhet.”

 

Lena Schön
Lena Schön

 

Ganske snart kunne man se et endret atferdsmønster. MEMOplanneren ble et sentralt punkt for beboerne å søke etter informasjon. På en tydelig måte, med både bilder og tekst, er det informasjon om fellesaktiviteter, for eksempel når det er lek i hagen eller når det skal bakes en kake eller hva slags mat som serveres den aktuelle dagen. Beboerne kunne enkelt booke seg inn til aktivitetene eller middagen de var interessert i å delta i. Men bruken bidro også til at beboerne ble mer involvert i planleggingen av felles aktiviteter og hvilken mat som skulle tilberedes til måltidene, noe som skjedde under de vanlige husmøtene som personalet holdt.

 

Etter prosjektperioden kunne man konkludere med en positiv effekt av en MEMOplanner innen flere områder. Dette gjaldt særlig økt deltakelse og innflytelse blant beboerne og økt trygghet og uavhengighet. De opplevde tydeligere struktur og mer deltagelse i planlegging av aktiviteter, og ikke minst at kommunikasjonen ble lettere.

 

Darko Torres, enhetsleder ved Kaggeledsbacken, sier: ”Min ambisjon om å innføre velferdsteknologi var å styrke brukernes selvbestemmelse og deltakelse. Dette ble gjort ved å legge inn brukernes ideer og forslag til aktiviteter i MEMoplanner, noe som bidro til at brukerne selv visuelt kunne se hva de hadde bestemt seg for på et husmøte angående aktiviteter og måltider. En annen positiv effekt var at bruken av MEMOplanner betydde en tidsbesparelse for personalet da beboerne gikk til MEMOplanner for å søke svar på spørsmålene sine. Dette bidro til at personalet hadde mer tid til å tilbringe med beboerne og dette ga økt trivsel.”

 

Darko Torres
Darko Torres

 

Carolina Fornell, prosjektleder i AllAgeHub, sier: ”Vi har fått m​ange positive erfaringer av Abilia og Kaggeledsbackens gode samarbeid. Ikke minst verdien av å kunne teste løsninger i tett dialog med leverandøren. Det bidrar både til å få en mer inngående kunnskap om produktet og erfaring med hvilke endringer som kreves for at en løsning skal implementeres på beste måte.”

 

Carolina Fornell
Carolina Fornell

 

Lena Schön igjen: “Vi er veldig glade og stolte av effekten som var merkbar på Kaggeledsbacken. Jeg personlig synes det er fantastisk gøy å være med og bidra til mer bruk av velferdsteknologi. Hos Abilia er det akkurat dette vi ønsker å oppnå - at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal ha tilgang til hjelpemidler som gjør det lettere å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet."