Hopp til hovedinnhold

Ny versjon i Elektronisk PODD

 

Fra og med 7. januar 2020 finnes nye funksjoner i Elektronisk PODD

 

Les opp ved skriving:

 

PODD 15

Når barn befinner seg på bable-stadiet, utforsker de språket og lyder. Denne utforskingen er viktig for videre språkutvikling. I PODD er det nå mulig å angi at hvert ord skal leses opp idet det skrives til editoren. Dette er en funksjon som er anbefalt å kun bruke når barn befinner seg på bable-stadiet, og som deretter bør slås av. Bruk ut over denne perioden kan bl.a være til hinder for videre utvikling av bruk av setninger.

 

PODD 60

I situasjoner hvor det er aktuelt å svare med enkeltord på spørsmål, kan også denne opplesingsfunksjonen være nyttig. For en slik viderekommen bruk kan det være aktuelt å slå funksjonen av/på selv, ut fra hva som egner seg til enhver tid. I PODD 60 har brukeren selv tilgang til å slå denne funksjonen av/på.

 

 

Les bokstavlyd i tastatur:

I forbindelse med lese- og skriveopplæring har det vært ønskelig å få lest opp bokstavlyd ved skriving. I både PODD 15 og PODD 60 er det nå mulig å legge på inngang til tastatur fra flere steder i programmet. I disse tastaturene som opprettes ved redigering, kan man nå velge om bokstavlyden skal leses opp ved skriving. Denne innstillingen berører ikke hovedtastaturet i PODD-programmet.

 

Elektronisk PODD