Hopp til hovedinnhold

Ny versjon 9.3 av Rolltalk Designer og Rolltalk Designer for Print er nå lagt ut for nedlasting

De viktigste nye funksjonene er «Flere bilder i et felt», «Tekstlinje for 2.språk» og «Symboliser». I tillegg inneholder 9.3 en rekke mindre forbedringer og feilrettinger.

Flere bilder i et felt
Rolltalk Designer lar deg nå legge inn flere bilder på feltene. Bildene plasseres fritt og kan hentes fra bildebanker, limes inn fra Windows klippebord, eller hentes fra dine egne foto.

 

Tekstlinje for 2. språk
Du kan nå lage 2-språklige tematavler eller kommunikasjonssider. Programmet kan oversette eksisterende program, eller automatisk oversette etter hvert som nye felt legges til (krever nett-tilgang).

 


Symboliser
Med symboliser kan du skrive en setning som automatisk blir oversatt til symboler mens du skriver. Du kan lagre setningen til senere bruk, lese den opp eller skrive den ut på papir.


Oppdatere til siste versjon av Rolltalk Designer her

Revisjonshistorikk