Hopp til hovedinnhold

Ny studie fra Karolinska Institutet viser at kjededyner er et effektivt og sikkert hjelpemiddel mot søvnløshet


En ny studie om effekten av kjededyner har nå blitt publisert i Journal of Clinical Sleep Medicine. Studien ble utført på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, der man så på effekten av kjededyner på insomni (søvnløshet) hos personer med psykiatriske diagnoser.

 

Artikkelen A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders er forfattet av ergoterapeuten Bodil Ekholm, som har lang erfaring som forskriver av tyngdedyner. Medforfattere er Dr. Stefan Spulber og Dr. Mats Adler, som begge er forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Studien er utført på 120 pasienter som led av søvnløshet og som tidligere var diagnostisert med alvorlig depresjon, bipolar sykdom, generalisert angstlidelse (GAD) og/eller ADHD.

 

Dette er den første store studien med høy vitenskapelig kvalitet som er gjort på området, og den viser meget gode resultater. Randomiserte studier vurderes generelt sett høyest når det gjelder behandlingseffekter. Fordelen med randomisering, er at tilfeldigheten skal føre til at alle andre faktorer enn behandlingen skal fordeles likt på begge gruppene.

 

Konklusjonen av studien er at tyngre kjededyner er et effektivt og sikkert hjelpemiddel mot søvnløshet hos pasienter med alvorlig depresjon, bipolar sykdom, generalisert angstlidelse (GAD) og/eller ADHD, som også forbedrer symptomer og aktivitetsnivåer på dagtid.

 

I Abilia har vi oppsummert studien, og du får tilgang til den ved å laste den ned på denne siden.

 

For den som vil lese studien i sin helhet, finnes den vitenskapelige oppsummeringen på engelsk, og artikkelen kan kjøpes digitalt på Journal of Clinical Sleep Medicine.
Gå til:
https://jcsm.aasm.org/doi/full/10.5664/jcsm.8636

 

Fyll ut skjemaet for å se sammendraget av studien

Webform