Hopp til hovedinnhold

MEMOplanner er hjelpemidlet som skaper struktur og gir ro i hverdagen - Nå med forbedret mobil støtte

 

For mennesker med kognitive utfordringer kan et tids- og planleggingsverktøy være til stor hjelp i hverdagen. Det kan være alt fra å planlegge, holde orden, huske møter samt hverdagslige oppgaver til å forstå tid. Når livet er uklart, er det lett å bli stresset eller engstelig, noe som igjen kan skape konflikter både hjemme, på skolen eller på jobb.

MEMOplanner er utformet for å gi god oversikt med sin dag- og ukesvisning, gi kommunikasjonsstøtte med tilgang til bilder, gi minnestøtte med påminnelser og skape en forståelse av tid med sin tidssøyle.

Med MEMOplanner kommer også MEMOplanner Go, en app for nedlasting på smarttelefon som gjør at du får med deg mange av funksjonene selv utenfor hjemmet. Nå har vi oppdatert MEMOplanner Go med ytterlige funksjoner av de som finnes i den faste MEMOplanner. Det gir brukerne enda bedre støtte "på farten".

Studier viser at vårt tids- og planleggingsverktøy MEMOplanner kan redusere stress for både brukere og pårørende og gi økt trygghet i tilværelsen. Struktur i hverdagen, tydelighet om for eksempel planlagte aktiviteter og mindre overraskelser fører til redusert uro og skaper ro. Kommunikasjonen blir bedre og det er færre konflikter.

Den nye versjonen av MEMOplanner Go er tilgjengelig i App Store og Google Play. Hvis appen allerede er installert på brukerens smarttelefon, oppdateres appen automatisk, avhengig av innstillingene på mobilen. Les mer om de siste oppdateringene i MEMOplanner Go.

 

MEMOplanner Go