Hopp til hovedinnhold

Kognitivt tilpassede digitale hjelpemidler er én av brikkene i puslespillet

Elever med kognitive funksjonsnedsettelser som for eksempel ADHD og autisme, finnes på alle skoler og i alle klasser, og behovet for kognitiv støtte øker stadig.

 

I en undersøkelse som ble gjennomført i 2019 av Novus på oppdrag fra Abilia, anslår fire av ti rektorer, lærere og spesialpedagoger at minst 20 prosent av elevene har nedsatt kognitiv evne. Det vil si at i en klasse med 30 elever kan seks elever ha behov for ekstra hjelp.

 

teens2

 

Uoversiktlig problem

 

Den som har behov for støtte på grunn av nedsatt kognitiv evne, har ofte en dårlig oppfatning av tid og vanskelig for å holde styr på hva som skal skje i løpet av skoledagen. Dette skaper mye uro og stress, og en enkel skoleoppgave kan bli et uoverstigelig problem. Det igjen øker stresset ytterligere og fører til problemer i klasserommet for alle elevene.

 

Kognitive hjelpemidler

 

Derfor kan kognitivt tilpassede tekniske hjelpemidler være viktige verktøy, fordi de hjelper eleven med å få en følelse av tid og skape struktur i hverdagen. Med en tydelig oversikt over hva som skal skje fra morgen til skoledagens slutt, reduseres stressnivået, slik at elven kan fokusere på læringen.

 

Abilias undersøkelse viser at 74 prosent av spesialpedagogene anser kognitivt tilpassede hjelpemidler til å gjøre at elevene kan få større utbytte av undervisningen.

 

Ikke riktige forutsetninger

 

Samtidig viser en ny studie fra Linköpings universitet at 80 prosent av elever i videregående skole mente at skolemiljøet ikke ga dem de rette forutsetningene for å planlegge, organisere og strukturere aktiviteter. Det var på dette området det var størst sprik mellom behov og individuell tilpasning.

 

Hjelp for hele klassen

 

Kognitivt tilpassede digitale hjelpemidler kan for eksempel være en app som på en enkel måte strukturerer, gir påminnelser og sørger for at eleven har kontroll i hverdagen. Det kan også være en planleggingstavle som viser dagens aktiviteter, aktuell tid og hvor lenge det er igjen til neste aktivitet.

 

Tiden vises som en mengde i form av lyssøyler, som styrker elevens oppfattelse av tid. En digital tavle på veggen i et klasserom er dessuten en hjelp for hele klassen.

 

Burde være en selvfølge

Ifølge opplæringsloven skal skolen være tilgjengelig for alle. Hver elev skal få den støtten han eller hun trenger for å mestre skolegangen. Har en elev dårlig syn, er det helt selvsagt at eleven skal få hjelpemiddel, det vil si briller, som er tilpasset akkurat denne elevens synsfeil.

 

Det bør være like selvfølgelig at elever som trenger kognitiv støtte får hjelpemidler som er tilpasset nettopp disse elevenes forutsetninger.

 

Liten investering 

 

Kognitivt tilpassede digitale hjelpemidler som kan tilpasses den enkelte elev finnes allerede, og dessuten er de kostnadseffektive.

 

Ser vi det i et større samfunnsperspektiv, er riktig støtte i skolen avgjørende for å gi barn og unge mulighet til å delta ut fra sine egne forutsetninger. Kognitivt tilpassede digitale hjelpemidler er én av brikkene i dette puslespillet, og en liten investering hvis man sammenligner med de samfunnskostnadene som et liv i utenforskap kan medføre.

 

Tove Christiansson

Adm.dir., Abilia Sverige

 

Annelie Karlsson

Spesialpedagog og grunnlegger av Funkkonsulten

 

Tidligere publisert artikkel i -Altinget.se 14. november 2019