Hopp til hovedinnhold

Forbedret kvalitet og sosiale effekter med velferdsteknologi i bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Retten til gode levevilkår for mennesker med omfattende og varige funksjonsnedsettelser er hjemlet i Likestillings- og diskrimineringsloven. Målet er at den enkelte skal få mulighet til å leve som andre. Men å gjøre loven til virkelighet i et bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne kan innebære noen utfordringer.

Abilia har flere tiårs erfaring med å utvikle hjelpemidler som kompenserer for funksjonsnedsettelser og har alltid hatt brukeren i absolutt fokus. På vår reise har vi fått mye innsikt som har ført oss videre og som har hatt betydning for beboerne, men også for pårørende og omsorgspersoner. Vi ønsker at flere skal få glede av det vi har lært underveis og derfor deler vi den innsikten som vi ser er viktigst her og nå for å forbedre virksomheten ved bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lars Bredahl, Leder for Abilia Norge sier: «Vi merker en økende interesse fra kommunalt hold for å lage en plattform av velferdsteknologi i gruppehjem der en hjelper de som bor der, familie, ansatte og den kommunale virksomheten. Jeg tror dette baserer seg på de konkrete eksempler der våre hjelpemidler gir økt trygghet, inklusjon og støtte for kognitive utfordringer. Også kommunikasjonen og mestringen øker med disse. De som bor i bofellesskap får bedre struktur, oversikt og støtte i trygg kommunikasjon og interaksjon, som i sin tur gir større selvstendighet og deltagelse. Dette bidrar til et bedre fellesskap og for de som jobber i sektoren et bedre arbeidsmiljø. Dette skaper stor verdi for mange, og er noe av det som gir oss i Abilia motivasjon og styrker den jobben vi gjør.»

 

Lars Kristian Bredahl
Lars Kristian Bredahl

 

Ta del i vår innsikt om hvordan velferdsteknologi kan bidra til bedre bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne her.