Hopp til hovedinnhold

Digitale hjelpemidler øker livskvaliteten for eldre med kognitiv svikt

 

Alder er den største risikofaktoren for kognitiv svikt og demens. Med en aldrende befolkning betyr dette at flere eldre vil få diagnosen demens. For eldreomsorgen betyr det at færre må ta seg av flere individer som trenger trygghet, meningsfullhet, samvær og aktivitet. Evidensbaserte og velprøvde digitale hjelpemidler kan styrke den enkeltes selvstendighet og livskvalitet. De kan også gjøre hverdagen enklere for ansatte i eldreomsorgen. 

 

Kognitiv svikt innebærer forringelse av visse evner som hukommelse, forståelse av tid, romoppfatning, motivasjon, energi, organisering og planlegging. Det betyr ofte bekymring, stress og utrygghet og er vanlige tegn ved begynnende demens. Ved å støtte eldres kognitive evner på et tidlig stadium, kan kognitiv helse opprettholdes bedre. I dag finnes det velprøvd og evidensbasert velferdsteknologi i form av digitale kognitive hjelpemidler som gir økt selvstendighet og trygghet. De gjør at flere eldre kan bo hjemme under trygge forhold og med bedre livskvalitet.

 

 

Styrker den enkeltes selvstendighet

 

Abilia utvikler, produserer og selger hjelpemidler for personer med funksjonshemminger som kognitiv svikt. Ambisjonen er å gi mennesker med spesielle behov mulighet til å være selvstendige og ha kontroll over hverdagen. Ved for eksempel å bli påminnet når det er på tide å ta medisinen, gå tur med hunden eller møte naboene, blir eldre mennesker med kognitiv svikt tryggere. Noe som igjen øker livskvaliteten. Med Abilias kalenderklokke CARY Base kan personer som trenger ekstra støtte for eksempel få hjelp til å holde oversikt over dagen og dagens hendelser.

 

CARY Base, kalenderklocka med påminnelser
CARY Base

 

 

– Basert på vår mer enn 50 års erfaring og støttet av bevis, vet vi at våre digitale hjelpemidler gir mennesker med kognitiv svikt en bedre evne til å organisere og planlegge dagen. Mange hjelpemidler er under utvikling, men det finnes allerede et stort utvalg av smarte løsninger som du kan bruke, sier Abilias administrerende direktør Tove Christiansson.

 

Tove Christiansson
Tove Christiansson

 

 

Stor merverdi for eldreomsorgen

 

I eldreomsorgen blir Abilias digitale hjelpemidler i økende grad tatt i bruk. De bidrar til økt ro for beboerne og deres pårørende, blant annet ved å visualisere planlagte aktiviteter via tids- og planleggingshjelpen MEMOplanner.

 

MEMOplanner
MEMOplanner

 

 

– Vi ser at digitale kognitive hjelpemidler skaper verdi ikke bare for den enkelte. De har også stor merverdi for eldreomsorgsvirksomheten. Antall hender er ikke nok i omsorgen. Digitale hjelpemidler er en viktig forutsetning for å kunne ivareta den voksende gruppen eldre som trenger hjelp, sier Tove Christiansson.

– Med økt kunnskap og bevissthet, både hos enkeltpersoner og virksomheter, om tilgjengelige digitale kognitive hjelpemidler og deres betydning ved tidlig innsats, er vi overbevist om at vi sammen kan møte utfordringene i eldreomsorgen og muliggjøre god kognitiv helse. Da kan flere eldre bo hjemme under trygge forhold med god livskvalitet, sier Tove Christiansson.

 

Artikkel publisert i den svenske avisen Dagens Samhälles temabilag om eldreomsorg.