Hopp til hovedinnhold

Debattinlegg – Norge trenger et krafttak mot demens

 

Dagsavisen er bara en av flera aviser som publisert et debattinnlegg fra Abilias Daglig leder i Norge, Lars Kristian Bredahl, om att Norge trenger et krafttak mot demens. Her kan du lese debattinnlegget.

 

 

Norge trenger et krafttak mot demens

 

Vi har aldri levd lenger, vært friskere eller hatt det bedre. Vi får mange gode år etter fullført arbeidsliv, og har mulighet til å bruke tid med barnebarn, reise og dyrke hobbyer. Det er goder som for ikke mange år siden var ganske fjernt for mange. Likevel er det noe som følger flere leveår, blant annet at flere får påvist demens. 

 
Over 100.000 nordmenn lever i dag med demens. Det utgjør nesten 2 prosent av befolkningen, og tallet blir stadig høyere. I 2060 kommer vi til å være nesten dobbelt så mange over 70 som i dag, og den største økningen kommer om få år. Selv om vi får stadig mer kunnskap om sykdommen er vi likevel ikke gode nok på å fange opp symptomene tidlig, og utredningene tar for lang tid. Det gjør at mange tiltak og hjelpemidler kommer fort sent til å ha en reel og langsiktig effekt. 


Det finnes verktøy for å fange opp tidlige tegn på demens. Mindmore har sammen med det norske selskapet Ferd og Universitetet i Bergen utviklet digitale kognitive tester som kan kartlegge hjernens tilstand. Her kan blant annet tegn på depresjon, ADHD og demens bli avdekket. Tester kan enkelt bli utført hjemmefra, og resultatene blir oversendt helsevesenet. Det gjør det enklere å sette diagnosen tidlig slik at legen kan sette inn forebyggende tiltak. 
 
Forskning på demens viser at det er flere tiltak som kan utsette eller gjøre at sykdommen utvikler seg saktere. Høyt blodtrykk og ensomhet bidrar til å fremskynde sykdommen, mens trening og fysisk aktivitet kan bidra å bremse utviklingen med hele 40 prosent, til og med helt uten medisiner. Enkle tiltak som stimulerer kropp og hjerne bidrar til å forebygge symptomer. Ikke minst vil det også gjøre hverdagen bedre for de som sitter mye stille og alene. Så tidlig som mulig i sykdomsforløpet er det en rekke tiltak som gir flere gode år med kognitive utfordringer, slik som hjelpemidler for kontroll og trygghet med tid, avtaler og gjøremål. 


Til tross for et sterkt helsevesen, har vi en lang vei å gå når det gjelder å se pasientreisen til demensrammede i sammenheng. Derfor har landets helsepolitikere en viktig jobb fremfor seg. Vi vet at en stadig større del av befolkningen vil bli rammet av demens om få år. Velger vi å satse på tidlig innsats, testing og forebygging nå, kan vi sikre at mange mennesker får flere gode år. Ikke minst at det blir tryggere og bedre for mange eldre å bo hjemme. Kunnskapen er tilgjengelig. Nå er det på tide med et ordentlig krafttak mot demens.  

 

 

Lars Kristian Bredahl
Lars Kristian Bredahl