Hopp til hovedinnhold

Abilias kognitive hjelpemiddel CARY Base styrker forebyggende eldreomsorg med fokus på trygghet

 

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre mennesker med kognitiv svikt til å beholde en jevn døgnrytme med god søvn om natten og aktiviteter som gir energi i løpet av dagen - og dermed unngå økt stress og opprettholde trivsel.

 

Befolkningen består i dag av en økende andel eldre mennesker. Utfordringer forårsaket av kognitiv svikt og demens blir stadig mer vanlig ettersom vi lever lenger. For de fleste gir det å bo i sitt eget velkjente og trygge hjemmemiljø best livskvalitet så lenge det er praktisk og medisinsk mulig.

Ved å bruke hjelpemidler som støtter mennesker med for eksempel sviktende minne og som har problemer med døgnorientering, er det mulig å bo hjemme lenger. Selv når det har nådd det punktet at det ikke lenger er mulig å bo hjemme, men det er behov for tilpasset bolig, kan hjelpemidler gi trygghet i et nytt og fremmed bomiljø. Med tidlig innsats og riktige hjelpemidler til rett tid, blir det mer bærekraftig for både individer og samfunn.

Abilia lanserte nylig den brukervennlige kalenderklokken CARY Base, et hjelpemiddel som hjelper mennesker med å opprettholde daglige rutiner. CARY Base viser informasjon om dato, klokkeslett og om det er morgen, dag, kveld eller natt. Når du trykker på skjermen, blir informasjonen lest opp. Dagens hendelser kan vises på skjermen og talepåminnelser kan gis til ønsket tidspunkt. Gjennom skytjenesten myAbilia kan pårørende eller omsorgspersoner bidra til å holde kalenderen eksternt oppdatert og ta del i informasjon om planlagte aktiviteter.

 

CARY Base
Brukervennlige kalenderklokken CARY Base

 

CARY Base er enkel å installere, bruke og tilpasse og er utviklet for mennesker som tidligere i livet hadde kontroll over kalenderen sin og var i stand til å orientere seg i tide, men som nå har mistet den evnen. For en ergoterapeut som søker om hjelpemidler, er installering og bruk viktige parametere for å sikre ressurseffektiv implementering, ikke bare for det enkelte individ, men også sett fra et samfunnsperspektiv.

Cecilia Arthuis, leder for Abilias produktledelse og produktutvikling, sier “Abilia har lang og bred erfaring innen kognitive hjelpemidler. Når velferdsteknologi fungerer optimalt, bidrar det til menneskers økte uavhengighet, deltakelse og dermed livskvalitet. CARY Base er et godt eksempel på velferdsteknologi som gjør hverdagen bedre for brukere, pårørende og omsorgspersoner og bidrar til samfunnsøkonomiske fordeler”.

 

Cecilia Arthuis
Cecilia Arthuis