Hopp til hovedinnhold

Abilia kjøper opp hjelpemiddelselskapet Cognita

 

Utvider tilbudet for alternativ og supplerende kommunikasjon og velferdsteknologi i Norge

 

Abilia AS kjøper Cognita AS, en ledende leverandør av digitale hjelpemiddel. Å ha brukerne i fokus er sentralt for Abilia. Dette oppkjøpet gir et nytt selskap i Norge som vil bidra til et enda bredere tilbud til de som har funksjonsnedsettelse. Oppkjøpet vil gi enda større muligheter for bidrag til inklusjon og styrke geografisk tilstedeværelse i Norge.

 

Abilia er i dag tilstedeværende og har en god dekning i markedet i Norge innen alternativ kommunikasjon, omgivelseskontroll, kognitive hjelpemidler og alarm. Markedet og sektoren helse og omsorg er i en sterk utvikling. Det er et ønske om at tjenester og omsorg skal være så nær brukerne som mulig. Brukers behov står i sentrum og det er mer og mer søkelys på å se helheten for og rundt brukerne. Det arbeides for å kunne gi hjelp tidlig og med det sikre god og bærekraftig inkludering i samfunnet.

 

«Kjøpet av Cognita AS passer inn i Abilias vekst strategi», sier Tove Christiansson, CEO hos Abilia. «Cognita sitt produktspekter styrker vår posisjon innen hjelpemidler og velferdsteknologi. I dag er hjelpemidler og velferdsteknologi de verktøy en trenger for å kunne øke livskvalitet for brukere med spesielle behov. Det er også en viktig innsatsfaktor innen en helse og omsorgssektor som er i endring og der en har utfordringer med økte kompetansekrav, personalresurser og å ytterligere bedre samarbeidet på tvers av organisasjoner og faggrupper.»

 

Tove Christiansson
Tove Christiansson

 

«Abilia har i mange år sikret brukere tilgang til kommunikasjonsprodukter i Skandinavia. Abilia var tidlig ute med Rolltalk som har vært et ledende og innovativt produkt som brukere har omfavnet i mange år. Med oppkjøpet av Cognita får vi i gruppen enda bredere kompetanse og produktutvalg samt en unik geografisk dekning i Norge for våre brukere og samarbeidspartnere», sier Lars Kristian Bredahl, leder av Abilia Norge. «Cognita og Abilia har i mange år jobbet side ved side og deler mye historie i den norske hjelpemiddelbransjen. Vi gleder oss til å ta imot våre nye kolleger i Cognita i Abilia gruppen», fortsetter Lars Kristian Bredahl. 

 

Lars Kristian Bredahl
Lars Kristian Bredahl

 

Mona Falck Lines har ledet Cognita, som ble startet i 2001, gleder seg over å ha fått inn Abilia som eier av selskapet. 

 

«Jeg har stor tro på at Abilia vil lede Cognita fremover i riktig retning. Vi er enige om at brukernes behov skal stå i fokus og de ansattes fagkompetanse skal ligge til grunn for leveranser av hjelpemidler med høy kvalitet», sier Mona Falck Lines.

 

Mona Falck Lines
Mona Falck Lines

 

Cognita AS blir med dette et heleid datterselskap av Abilia AS. 

 

 

Om Cognita

 

Cognita forenkler den digitale hverdagen og bidrar til mestring. Mestring er kjernen i god livskvalitet. 

 

Mona Falck Lines har utviklet hjelpemidler for personer med kommunikasjonsvansker og kognitiv svikt siden midten av 80-tallet.  Formålet har vært å gjøre ny teknologi tilgjengelig for brukergruppene som ikke kan bruke standard hyllevare. Dette var nybrottsarbeid på denne tiden og det har kommet mange gode løsninger fra gründerbedriften Cognita opp gjennom årene.

 

Vi er stolte av det vi har oppnådd og jobben vi har gjort sammen med Smartbox for å etablere Grid 3 i det norske markedet for personer med kommunikasjonsvansker. Cognita har løftet frem løsninger for voksne med oppståtte skader og har utviklet egne kommunikasjonsløsninger for personer med afasi. Vi har aldri veket fra fokuset rundt brukerens beste og har brukt alle ressurser på å hjelpe de som trenger det mest. 

 

Les mer om Cognita på www.cognita.no