fbpx Hjälpa elever att fokusera på lärande | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
Boy in school

Hjälpa elever att fokusera på lärande

För många barn och ungdomar med ADHD, autism och liknande kognitiva funktionsnedsättningar kan skolan upplevas som en jobbig plats där de känner sig utanför. Men så behöver det inte vara. Med rätt stöd kan skolan bli en positiv plats där alla barn kan lyckas.

 

Eftersom skolmiljön ofta upplevs som stressande och gör barnen oroliga kan det vara svårt att skapa en miljö där de kan behålla fokus på den uppgift som ska utföras. Följden blir konflikter i klassrummet och sämre studieresultat. Ständiga konflikter och en känsla av att inte räcka till som lärare leder lätt till sjukfrånvaro och högre personalomsättning bland lärarna.

 

Enligt en nyligen undersökning genomförd för Autism & Aspergerförbundet har 51% av eleverna med autism och Aspergers syndrom haft en sammanhängande period av frånvaro mer än fyra veckor det senaste året. Orsakerna som angavs var bristande kompetens hos skolpersonalen, bristande anpassning av miljön och bristande stöd i lärsituationer såväl som sociala situationer. Måluppfyllelsen för ämnena svenska, engelska och matematik var endast 44%.

 

För att skapa en mer positiv miljö för elever med kognitiva funktionsnedsättningar krävs flera olika faktorer: en tydlig pedagogisk metod, tillgång till en avskild och tyst plats vid behov, klassrum som är utformade för att passa elever som är överkänsliga mot ljud och ljus samt hjälpmedel för att skapa struktur i vardagen.

 

Våra hjälpmedel ger barn med kognitiva funktionsnedsättningar verktyg för att kunna skapa en struktur och minimera stress och oro i det dagliga livet, vilket ger dem ökat självförtroende och oberoende. Våra hjälpmedel är utformade för att ändra beteenden i stället för att behandla symtom.

 

Med våra kognitiva hjälpmedel kan lärare:

 

  • förbättra arbetet med eleverna
  • förbättra relationen till föräldrarna
  • minska antalet konflikter i klassrummet
  • nå bättre studieresultat

Se hur Handi används som verktyg på en skola - Video

Kognitiva hjälpmedel för skolelever - seminarievideo