Hoppa till huvudinnehåll

ADHD

Att ha ADHD innebär att det är svårt för dig att behålla uppmärksamheten och koncentrationen. Du kan ibland också vara överaktiv och ha svårt att kontrollera dina impulser. Ungefär tre till fem procent av alla barn i Sverige har ADHD, så du är inte ensam. Mer än hälften av dem som fått diagnosen som barn har även i vuxen ålder typiska tecken som gör att de uppfyller diagnoskriterierna, även om överaktivitet och impulsivitet kan minska när du blir äldre.

 

Hur kan vardagen för dig med ADHD se ut?

 

  • Du kan ha uppmärksamhetsproblem som visar sig genom att du kanske glömmer bort vardagssysslor som till exempel att handla, städa, äta, betala räkningar mm.
  • Du kan ha svårt att reglera din aktivitetsnivå utifrån olika situationer, den kan vara för hög eller för låg.
  • Du kan vara impulsiv, vilket kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, har svårare att lyssna på andra och att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke.
  • Du kan ha svårt att planera, komma igång och tappar snabbt fokus och intresse.
  • Du kan ha svårt att passa tider.
  • Du kan vara lättirriterad och ha det jobbigt i relationer med familj och vänner.
  • Du sover kanske dåligt och vid fel tider
  • Du kanske fastnar framför TV-serier och spel.
     

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder på engelska. ADD är ADHD utan hyperaktivitet, med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem. ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder) kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem. Personer med ADHD kan även ha andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är inte ovanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

 

Hur kan vi hjälpa dig?


Med struktur och rutiner hjälper vi dig att skapa en lättare vardag. För dig som har ADHD är det viktigt att skapa rutiner kring bland annat sömn, matsituationen, fritid och hushållssysslor. Du kan behöva stöd för att kunna passa tider, oavsett om du går i skolan, arbetar eller när det gäller privatlivet. Du behöver också hjälp med att komma i gång med uppgifter och hitta motivation. När du har en bra struktur i vardagen kommer också ditt liv att bli enklare på många sätt. Du får en förbättrad relation med familj och anhöriga, samtidigt som du ökar din självständighet, vilket i sin tur leder till ökat självförtroende.

 

Vi på Abilia har flera hjälpmedel som hjälper dig att få ordning och struktur i din vardag. I våra olika kalendrar kan både du och dina närstående lägga in vardagsrutiner, vilket bidrar till att du kan vara mer självständig, ha bra översikt över din tid och motiveras till att delta mer i olika aktiviteter.

 

Nedan ser du ett par av våra hjälpmedel för dig med ADHD: