Hoppa till huvudinnehåll

Emfit Epilepsilarm – stationärt

emfit epilepsilarm
Emfit safebed
Art.nr.
464000

Emfit epilepsilarm är ett sänglarm som registrerar och larmar när en person har ett tonisk–kloniskt epileptiskt anfall med muskelkramper. Larmet registrerar både kontinuerliga rörelser och anfall som pågår under ett fördefinierat tidsspann. Det kan dessutom registrera och larma om användaren lämnar sängen.​

Larmet kan uppmärksamma anhöriga eller personal som är i närheten, för ökad trygghet och möjlighet till omvårdnad.​

 

Detta är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

Dokument