Hoppa till huvudinnehåll

Tillsynslarm

För individer med en kognitiv funktionsnedsättning kan det vara skönt att kunna sova i eget rum. ​

Med passiva larmdetektorer kan anhörig eller vård-och omsorgspersonal ge tillsyn om individen har nedsatt balans, är på väg att gå ut mitt i natten eller har andra behov av omsorg. ​

För individer med rörelsenedsättningar kan det vara skönt att via en knapptryckning tillkalla en person från annat rum. ​Larm kan tas emot av anhörig eller vård-och omsorgspersonal via personsökare, mobiltelefon eller annat larmsystem. Lösningarna fungerar i alla typer av boende och vårdmiljöer. Läs mer i broschyren: För en ökad trygghet -larmhjälpmedel​