Hoppa till huvudinnehåll

Emfit SafeBed - frånvarolarm

Emfit Safebed
Art.nr.
464001

Emfit Safebed är ett sänglarm som registrerar och larmar om en person lämnar sängen, eller inte återvänder till sängen inom en viss tid. ​

Larmet används när individen inte själv aktivt påkallar hjälp vid en förflyttningssituation och där det är av största vikt att en anhörig eller vårdpersonal är närvarande. Emfit SafeBed kan också göra anhöriga och omsorgspersonal uppmärksammade på om en person med en kognitiv nedsättning lämnar sängen tex. nattetid.​

Detta är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.