Hoppa till huvudinnehåll

Referenser till studier där Abilias hjälpmedel ingår

Detta dokument sammanställer studier där Abilias hjälpmedel ingår. Både förlagspublicerad litteratur och grå litteratur ingår.

 

Vetenskapliga tidskrifter

 

Arvidsson G, Jonsson H, 2006. The impact of time aids on independence and autonomy in adults with developmental disabilities. Occupational Therapy International 13(3): 160-175.

Adolfsson P, Lindstedt H, Pettersson I, Norling Hermansson L, Janeslätt G, 2016. Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 11(6): 493-500.

Adolfsson P, Lindstedt H, Janeslätt G (2015). How people with cognitive disabilities experience electronic planning devices. NeuroRehabilitation 37(3):379-392.

Janeslätt G, Kottorp A, Granlund M, 2014. Evaluating intervention using time aids in children with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy Early online 1-10.

Topo P, Saarikalle K, Begley E, et al., 2007. ”I don’t know about the past or the future, but today it’s Friday” – Evaluation of a time aid for people with dementia. Technology and Disability 19(2-3): 121-131.

Wennberg B, Kjellberg A, 2010. Participation when using cognitive assistive devices – from the perspective of people with intellectual disabilities. Occupational Therapy International 17(4): 168-176.
 

Forskningsrapporter

 

Alwin J, Persson J, Krevers B, 2008. Teknik för personer med demens. En utvärderingsstudie av teknikintervention för personer med demenssjukdom och deras närstående. CMT Rapport 2008:3. (Abstract på engelska.) Linköping: CMT, Linköpings universitet.

Bakken IM (2014). Velferdsteknologisk laboratorium – Vilje till handling, erfaringer og kunnskap etter et års drift. Steinkjer, Norway: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Bengtsson H, 2010. Hur upplevs hjälpmedlet Handi av ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar och deras närstående? Rapport Nr 4/2010. Malmö: Region Skåne, Habilitering och Hjälpmedel.

Dahlberg Å, 2010. Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

Dahlin 2013. Support with technical devices in schools. Final report.

Hagen I, 2006. Night and Day calendar case stories. From the assessment trial carried out in the ENABLE project in Norway, Ireland, Finland, England, and Lithuania. Oslo: Forget-me-not.

Holthe T, Hagen I, Bjørneby S (1998). Evaluation of an electronic calendar as helping aid for persons suffering from memory problems or cognitive impairment. Report of the EU project Technology, Ethics and Dementia (TED).

Lindstedt H (2013). Utvärdering av projektet individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiskt funktionshinder (IMU). Uppsala, Sweden: Uppsala universitet.

Mellgren Z, 2009. Handi i Centrum - Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad/Centrumregionen, Sahlgrenska universitets-sjukhuset/Arbetslivsinriktad Rehabilitering och Handitek. Göteborg: FoU Väst.

Nilsson-Lundmark 2013. Support with technical devices in schools. A socio-economic analysis of young persons, failure at schools and on the labor market.

 

Rapporter

 

Boström C, Rosshagen A, 2008. Resultat och erfarenheter från resursenheten Arbetsterapeuterna Primärvården Gästrikland. Utgör kapitel i: Resultat och erfarenheter från resursenheterna i Teknik och demensprojektet. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

Gatu K, 2003. Enkla bärbara datorer för personer med utvecklingsstörning. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

Jacobsson A, Magnusson B, 2004. Handdator som stöd för personer med psykossjukdom i arbetsinriktad rehabilitering. (Abstract på engelska.) . Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

 

Studentuppsatser

 

Forsenäs Lundmark K, Svärd Rosenqvist E (2011). Upplevelse och värde av elektronisk almanacka hos personer med demens eller Mild Cognitive Impairment MCI. Examensarbete. Stockholm: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet.

Grön A, Lindahl K (2014). Contributing Factors for Goal Achievement with a Digital Calendar as Intervention – Occupational Therapists’ Experiences (In Swedish: Bidragande faktorer till måluppfyllelse med digital kalender som åtgärd - arbetsterapeuters erfarenheter). Examensarbete, Arbetsterapi. Örebro, Sweden: Örebro universitet.

Jonsson J, Magnusson B, 2008. Handi – en väg till självständighet och delaktighet. Handdatorn Handi som hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder. Karlstad: Karlstads universitet.

Mattsson Müller I, 2009. SMS för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar – en intervjustudie av användares upplevelser. Göteborg: Göteborgs universitet.

Meland C (2015). Ambient assisted living for children with ADHD and/or ASD and their guardians (In Norwegian: Velferdsteknologiske løsninger for barn med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og/eller autismespekterforstyrrelser og deres foresatte). Masteroppgave, Interaksjonsdesign.  Gjøvik, Norway: Høgskolen i Gjøvik.

Pettersson John M, Solem A, 2008. Handdatorn som ett pedagogiskt verktyg i träningsskolan. Stockholm: Stockholms universitet.

Svahn M, 2010. Erfarenheter av kognitiva hjälpmedel. En intervjustudie av personer med kognitiv funktionsnedsättning. Uppsala: Uppsala universitet & Landstinget i Uppsala län.

Thagesson L, Tholander J (2015). Experiences of using MEMOplanner among people with congenital cognitive impairments – A qualitative interview study (In Swedish: Upplevelser av att använda MEMOplanner hos personer med medfödd kognitiv funktionsnedsättning - En kvalitativ intervjustudie). Examensarbete, Arbetsterapi. Örebro, Sweden: Örebro universitet.