Hoppa till huvudinnehåll

Minskade kostnader för stat, kommun och landsting

Evidens


Kommuner och landsting svarar för huvuddelen av kostnaderna för hjälpmedlen och de personal-insatser som krävs för att de ska fungera. De får också får i hög grad del av de kostnadsbesparingar som kan göras. Enligt de beräkningar som gjorts i studier kan kommuner och landsting inom loppet av ett och ett halvt år tjäna in den investering som gjorts i hjälpmedel för användarna.

 

De minskade kostnaderna för kommun och landsting per användare och år har beräknats enligt följande:

  • Minskade kostnader för sociala stödinsatser och vårdbehov
    =12 900 SEK
  • ​Minskat ekonomiskt bistånd, pension, bostadstillägg, boendestöd etc. = 1 000 SEK
  •  

Lönsamheten skulle bli mycket högre om man kunde beräkna effekterna av minskat behov av sjukvård, medicinering samt särskilt boende.

 

För staten blir effekterna bl.a. minskade utbetalningar av transfereringar i form av sjukersättning, bostadstillägg m.m. samt ökade indirekta skatter.

 

Abilia produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på 4 forskningsstudier med totalt 447deltagare, studenter, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt experter, vårdare, pedagoger och sjukvårdspersonal.