Hoppa till huvudinnehåll

Bättre resursutnyttjande för kommun och landsting

De mest påtagliga och kvantifierbara effekterna vid en samhällsekonomisk bedömning är det successivt minskade behovet av stödinsatser från kommun och landsting. Hjälpmedlen kan minska belastningen på sjukvården i form av minskat vårdbehov, färre besök på psykakuter och minskat behov av mediciner. Det blir också lättare för användarna att passa besökstider hos myndigheter, läkare, tandläkare osv. En annan sannolik effekt är att brukarna i större utsträckning kan bo kvar i eget boende i stället för särskilt boende. 

 

Abilia produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på 4 forskningsstudier med totalt 447deltagare, studenter, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt experter, vårdare, pedagoger och sjukvårdspersonal.