fbpx Hjälpa människor att lyckas | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
school

Hjälpa människor att lyckas

Statistiken visar att mindre än 40 % av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är inkluderade på arbetsmarknaden. Att klara av skolan och få godkända betyg är en viktig nyckel, både för att undvika utanförskap och för att senare i livet få ett arbete.

 

Att över 60 % av de med NPF idag står utan sysselsättning medför ökade kostnader för samhället, t.ex. har antalet unga med aktivitetsersättning ökat kraftigt de senaste åren. Även indirekta samhällskostnader i form av bl.a. uteblivna skatteintäkter, ökad risk för sjukfrånvaro, stress, depression, missbruk och skilsmässa bland föräldrar till barn med NPF är betydande.

 

I en undersökning som genomförts av riksförbundet Attention svarar 41 % av de anhöriga till barn med NPF att de kan arbeta heltid och bara 22 % upplever att de kan kombinera sitt yrkesliv med deras barns funktionsnedsättning.

 

Det finns utan tvekan ett stort behov av att hitta metoder och lösningar för att hjälpa dessa elever på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Utifrån vår mer än 40-åriga erfarenhet av att arbeta med barn med kognitiva utmaningar och med stöd av forskningen, vet vi att våra hjälpmedel ger barn möjlighet till ett rikare liv.

 

Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa barn att känna sig inkluderade och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen i skolan.

Hur stöttar vi barn och ungdomar att klara skolan? - Seminarium i Almedalen 2019