Vi stödjer skolor

Vi menar att alla barn ska ha samma möjligheter att vara delaktiga på sina villkor och att leva ett rikt liv. Det har alltid varit vår ledstjärna.

Baserat på mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med barn med kognitiva utmaningar, och med stöd av forskningsresultat, vet vi att våra tekniska hjälpmedel ger barn förutsättningar att leva ett rikare liv.

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar har svårigheter som ofta leder till problem i vardagen, det kan vara utmanande både för elever och skolpersonal.

Våra kognitiva hjälpmedel ger barn med funktionsnedsättningar verktygen för att hantera stress och oro i vardagen, vilket ger ökad trygghet och självständighet, vilket i sin tur leder till förändrat beteende snarare än att bara hantera symptomen. Läs mer om våra kognitiva hjälpmedel.


Se en film om hur Handikalendern används på Ösby naturbruksgymnasium