fbpx Utbildning | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
special school

Fokusera på möjligheter istället för på eventuella hinder

Utbildning

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle där alla kan bidra, oavsett vilka behov de har. Vi strävar efter att stärka barns självkänsla genom att hjälpa dem att fokusera på sina förmågor. Alla barn har rätt till högkvalitativ utbildning, oavsett vilka behov de har. De ska kunna leva fullvärdiga liv där de känner sig delaktiga och inkluderade i skolan.

 

Alla barn har rätt till högkvalitativ utbildning, oavsett vilka behov de har. De ska kunna leva fullvärdiga liv där de känner sig delaktiga och inkluderade i skolan. Vi strävar efter att stärka barns självkänsla genom att hjälpa dem att fokusera på sina förmågor.

 

Utbildning är nyckeln till självständighet

 

Alla barn har rätt till utbildning och till de färdigheter som behövs för att klara av vuxenlivet. Det är grunden till att fungera socialt, hitta arbete och boende och att kunna leva ett rikt liv.

 

Hjälpa elever fokusera på inlärning

 

Både vanliga skolor och särskolor strävar efter att ge sina elever så bra stöd som möjligt för att de ska klara sin utbildning på bästa sätt. Eftersom allt fler elever har olika diagnoser måste alla skolor skapa inlärningsmiljöer och utbildningsmetoder som gör att alla elever känner sig delaktiga och kan fokusera på sitt lärande.

 

Hjälpa människor att lyckas

 

Många studier visar att om stöd sätts in tidigt i en persons liv ökar det kraftigt möjligheterna att lyckas i skolan och på arbetet och att kunna bidra till samhället. Att ha en utbildning kan öka möjligheterna till sysselsättning avsevärt. Utbildningsgapet är mycket mindre mellan utbildade personer med och utan funktionsnedsättningar jämfört med den allmänna befolkningen.

 

 

Den här filmen visar hur hjälpmedlet Handi famgångsrikt har använts på en skola i Ösby:

Relaterade Produkter: