fbpx Hälsovård | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
Heathcare2

Hjälpmedel för ökat deltagande och oberoende

Hälsovård

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle där alla kan bidra, oavsett vilka utmaningar de står inför. Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. I nära samarbete med hälsovården och med personer med särskilda behov har vi utvecklat högkvalitativa hjälpmedel för att personer ska kunna skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra sin hemmiljö och vid behov kunna kalla på hjälp.

 

Ett rikare och bättre liv

 

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att ha kontroll över sitt eget liv och fatta sina egna beslut. Med våra hjälpmedel kan personer med särskilda behov skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp.

 

Personer som använder våra hjälpmedel känner att de har mer kontroll, är mindre stressade och har större självförtroende. De anser att de har ett mer självständigt liv, att de kan umgås mer med andra och de känner större samhörighet – både i skolan och på jobbet.

 

Ett brett produktsortiment enkelt att förskriva

 

Både samhället och hälso- och sjukvården har ett ansvar för att alla människor med särskilda behov får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Abilia har ett nära samarbete med hälsovården för att fokusera på den enskilda individen och göra det så enkelt som möjligt att hitta rätt hjälpmedel. Abilia utvecklar inte bara högkvalitativa hjälpmedel, utan vi tillhandahåller också utbildning och stöd till administratörer, arbetsterapeuter och logopeder så att de lättare kan välja rätt hjälpmedel.

 

Alla gynnas av ökat deltagande och oberoende

 

Tillgång till rätt hjälpmedel i rätt tid kan vara helt avgörande för personer med särskilda behov. Om vi kan hitta ett enkelt sätt att anpassa hjälpmedlen till varje enskild individs behov så gynnar det både individen och samhället. Att få känna sig delaktig och oberoende är lösningen på det utanförskap som drabbar många människor med kognitiva eller fysiska funktionsnedsättningar. 

 

Relaterade produkter: