Hoppa till huvudinnehåll

Panelsamtal i Almedalen om nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

 

Almedalen

 

"Nya nationella riktlinjer för adhd och autism – hur går vi från ord till handling?"

 

Under Almedalsveckan är Abilia värd för ett panelsamtal som handlar om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism och på de uppdateringar som kom under våren. 

 

Vi ser fram emot ett intressant samtal med följande personer i panelen:

  • Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter
  • Ann-Kristin Sandberg, Riksförbundet Attention
  • Carl Heath, Senior forskare, RISE
  • Kerstin Evelius, Sektionschef för Uppdrag hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

 

Panelen modereras av Tove Christiansson, vd Abilia.

 

Fem personer i panelsamtal Almedalen 2024

 

När:              Onsdag 26 juni
Tid:               09:00 – 09:45
Plats:            Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tomt", Visby + livestreaming
Event ID:      71287

 

 

Panelsamtalets beskrivning i Almedalsveckans officiella program hittar du nedan och på Almedalsveckans webbplats

 

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. I år inleds Almedalsveckan tisdagen den 25 juni och avslutas fredagen den 28 juni.

 

 

"Nya nationella riktlinjer för adhd och autism – hur går vi från ord till handling?"

 

Socialstyrelsens riktlinjer syftar till att stödja beslutsfattare i prioritering och fördelning av resurser. Vad krävs för att förstå och identifiera behov? Hur ska tidiga insatser utan krav på diagnos fungera i praktiken? Hur ska verksamheterna kompetensförsörjas för att svara upp mot riktlinjerna?

 

Gör tidiga insatser, utan att vänta på diagnos – men fördröj inte de neuropsykiatriska utredningarna. Prioritera kognitivt och kommunikativt stöd. Höj kunskapen hos vård- och socialtjänstpersonalen, och förbättra stödet till utsatta grupper. Det är några huvudbudskap i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för adhd och autism som uppdaterades i mars. Riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården (även elevhälsan) eller socialtjänsten, och ska användas för att kunna göra en systematisk prioritering och fördelning av resurser. Kompetensförsörjningsfrågan blir central för att kunna implementera och följa riktlinjerna. Vad behövs för att säkerställa att rätt kompetens och insatser finns tillgängliga, i rätt tid och för rätt person? Hur säkerställs att tillgången blir jämlik över landet, utifrån behov och inte postnummer?

 

 

Unga människor i en soffa