Hoppa till huvudinnehåll

MEMOmessenger

Art.nr.
508890

MEMOmessenger är en talande klocka som automatiskt påminner dig om händelser med ett personliga meddelanden. Skärmen visar tydligt tid och datum, och om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. När du trycker på skärmen kommer det som visas på skärmen att läsas upp.

MEMOmessenger finns på svenska, engelska, norska och danska.

MEMOmessenger (art.nr 508890) ersätter MEMOmessenger (art.nr 508870).​

 

Produkten marknadsförs som medicintekniskt hjälpmedel klass I för personer med funktionsnedsättningar och uppfyller Förordning (EU) 2017/745 - MDR.

Dokument