Hoppa till huvudinnehåll

CARY Base skapar värde för äldre och personal inom Årsta hemtjänst

Årsta hemtjänstgrupp har under hösten utvärderat Abilias digitala kognitiva hjälpmedel CARY Base hemma hos ett tiotal personer med hemtjänstinsats. Läs mer om det här.

Jenny enhetschef hälsar
Jenny, enhetschef Årsta hemtjänstgrupp

 

Hemtjänsten i Årsta står inför samma utmaningar som övriga landet med en åldrande befolkning där allt fler äldre förväntas bo kvar hemma längre med stöd av hemtjänst och färre händer som ska stå för vården av dessa äldre. 

 

Vi träffar Jenny som sedan två år tillbaka är enhetschef för Årsta hemtjänstgrupp. Jenny har över 20 års erfarenhet som ledare och är idag chef över 25 fast anställda medarbetare, samt några månads-och timvikarier. En av utmaningarna i verksamheten är att ha en ekonomi i balans. 

 

 

Årsta hemtjänstgrupp 

 

Idag hjälper Årsta hemtjänstgrupp ungefär 180 brukare varav 50 av dessa endast har hjälp i form av trygghetslarm. Insatserna som de gör för brukarna varierar mycket över tid och hemtjänsten utgår alltid från brukarnas välbefinnande och meningsfulla tillvaro. Självfallet är personalens välbefinnande och att de ska ha en trivsam arbetsmiljö också mycket viktigt. Jenny ser att om personalen trivs så trivs även brukarna. Kontinuitet är grunden för alla. 

 

”Jag trivs väldigt bra med mitt jobb eftersom äldreomsorg ligger mig varmt om hjärtat. Det är fantastiskt kul att få vara med och bidra till att våra brukare här i Årsta hemtjänstgrupp har en trygg och meningsfull vardag”, säger Jenny. 

 

Skapa grundtrygghet för personalen är viktiga delar i ledarskapet 

 

Jenny lyfter vikten av att skapa grundtrygghet för personalen för att de ska trivas och göra ett bra jobb och hon pekar på följande som hon ser bidrar till det: 

  • Utbildning och kompetens som behövs för att göra ett bra jobb 
  • Bra introduktion 
  • Vem de ska ringa vid behov 
  • Tydligt ledarskap, förmedla verksamhetens mål och hur verksamheten fungerar 
  • Ledare som håller sig uppdaterad, gör omvärldsbevakning, identifierar vad som är nytt inom omsorgen och förmedlar vidare till personalen  

 

Trygghet och förutsägbarhet är viktigt för brukarna  

 

Under hösten 2023 fick Jenny och hennes medarbetare erbjudande att tillsammans med ett tiotal brukare testa det kognitiva hjälpmedlet CARY Base. Det är en digital kalenderlösning som på ett tydligt sätt visar datum, tid och dagens aktiviteter. Initiativtagare var testprojektet var Malin Ljung på Verklighetslabbet.

”När Malin på Verklighetslabbet hörde av sig och frågade om vi ville vara med och testa CARY Base tyckte jag tyckte det verkade intressant. Trygghet och förutsägbarhet är väldigt viktigt för brukarna”, berättar Jenny som såg att CARY Base kunde möta det behovet.  

 

Jenny återkommer till förutsägbarheten som är väldigt viktigt för brukarna eftersom CARY Base möjliggjorde att de kunde förbereda sig för aktiviteten som ska utföras innan hemtjänstpersonalen kom. Hon berättar att många brukare har tyckt att CARY Base varit bra och hon tycker att delaktigheten och tryggheten ökade när brukaren hade möjlighet att se vad som ska ske under dagen.  

 

Ökad delaktighet, trygghet och kommunikation

 

CARY Base installerades hemma hos ett tiotal brukare som fick ha denna kalenderklocka under två månader. En planerare i Jennys team ansvarade för att alla inplanerade insatser lades in i CARY Base vilket gjorde att brukarna såg vilka hemtjänstinsatser som skulle ske den aktuella dagen.  

Ett dilemma som ofta uppstår är första besöket på morgonen då brukarna kan känna en viss otrygghet – de vet inte alltid vilken person från hemtjänsten som kommer. Därför är hjälpmedlet särskilt värdefullt inför det första hemtjänstbesöket för dagen då brukaren redan är införstådd i dagens upplägg.   

 

Kalenderklockan CARY Base
                   CARY Base från Abilia

”Men CARY Base är ett värdefullt hjälpmedel utöver hela dagen. Ibland glömmer brukarna bort vem som ska komma senare och vad som ska hända och då kan de söka informationen på CARY Base. Ett exempel är en brukare som själv hade förberett sig inför dusch innan personalen kom ” säger Jenny. Här ser Jenny att hjälpmedlet bidragit till trygghet att veta när det ska hända och vem som kommer för att hjälpa till. 

 

Här kan du läsa om Marianne, 91 år, som är en av användarna av CARY Base i Årsta hemtjänstgrupp.

 

Förbättrad arbetsmiljö 

 

Många i personalgruppen har jobbat länge och trivs bra i Årsta hemtjänstgrupp. Även om personalen har bra förutsättningar att utföra sitt jobb så kan det ibland hända något hemma hos en brukare som gör att de blir sena till nästa. Jenny resonerar kring att personalen får bättre arbetsmiljö om insatserna går smidigare och brukarna är lugnare när de fått information om insatsen via CARY Base. Hon värnar om att personalen ges möjlighet till mer kvalitetstid hos brukarna. Här kan du ta del av hemtjänstpersonalen Mama upplevelse av CARY Base.

 

enhetschef som dricker kaffe
  Enhetschef Jenny

Ytterligare en sak som Jenny noterar är att kommunikationen underlättas med CARY Base. ”Vi har flera medarbetare som inte har svenska som modersmål och då är CARY Base en extra hjälp i kommunikationen mellan personal och brukare.

 

Vill du veta mer om Jenny, Årsta hemtjänstgrupp och CARY Base? Kontakta Linda Björk 

Läs mer om hur Abilia kan bidra till en bättre äldreomsorg.

 

Om Verklighetslabbet   

 

Verklighetslabbet är en unik testbädd för forskning, innovationer och arbetssätt sedan 2017 där  man testar produkter, arbetssätt och tjänster som kan bidra till att utveckla dagens och framtidens äldreomsorg. Det är en arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, innovatörer, studenter och forskare. Syftet är att erbjuda en verklighetsnära utvecklingsmiljö med målet att testare med fokus på välfärdsteknik och digitalisering.