Hoppa till huvudinnehåll

Mindre stress och bättre omsorg i hemtjänsten tack vare välfärdsteknik

Årsta hemtjänstgrupp har under hösten 2023 utvärderat Abilias digitala kognitiva hjälpmedel CARY Base hemma hos ett tiotal personer med hemtjänstinsats.  

 

Vi träffar Mama som har arbetat tio år inom Årsta hemtjänstgrupp. Hon berättar om sin upplevelse av den digitala kalenderklockan CARY Base som några av de brukare hon besöker haft hemma hos sig. Låt oss avslöja på en gång att hon menar det varit en positiv bekantskap för både användarna och henne själv. 

 

Möt Mama, en av hemtjänstpersonalen i Årsta 

 

Mama är från Gambia och kom till Sverige 2006 och påbörjade då sina studier till undersköterska. När hon var färdig med sin utbildning började hon arbeta inom hemtjänstgruppen i Årsta och har nu varit där i över ett decennium. Mama berättar att hon gillar att jobba med människor och att arbetet ger henne möjlighet att lära sig mer om och träffa olika människor. Hon trivs bra men tillvaron är inte helt utan utmaningar.  

Mama arbetar med omsorg
Mama, personal i Årsta hemtjänstgrupp

 

Tydlig kommunikation är vanliga utmaningar i vardagen

   

För hemtjänstpersonal som Mama handlar vardagen om att gå hem till äldre personer som behöver hjälp med att utföra vissa uppgifter i vardagen som de inte kan utföra själva. En utmaning som Mama har i mötet med de äldre är att göra sig förstådd då svenska inte är hennes modersmål. Det är framför allt påtagligt när hon ska hjälpa personer med nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga. Något som kan vara stressande för båda parter. Med hjälp av CARY Base blir kommunikationen tydligare enligt Mama: CARY Base är tydlig. Detta blir extra viktigt exempelvis hos dom som hör dåligt för det underlättar kommunikationen, då behöver jag inte förklara så mycket utan de förstår med hjälp av text och bild.”  

 

 

CARY Base – enkel att använda

 

Kalenderklockan CARY Base
      CARY Base från Abilia

CARY Base testades i Årsta hemtjänstgrupp under några månader under hösten 2023, läs mer om det här: Digitalisering i Årsta hemtjänst med kognitiva hjälpmedlet CARY Base | Abilia. Två av de personer som Mama besöker på regelbunden bas har använt CARY Base under testperioden. Trots att hon inte fått någon utbildning i själva handhavandet tycker hon att CARY Base är lika enkel att förstå och använda som en mobiltelefon. 

 

Läs här om Marianne, 91 år, som är en av användarna av CARY Base i Årsta hemtjänstgrupp.

 

Positiva effekter i det dagliga arbetet  

 

För Mama har CARY Base blivit en tillgång i det dagliga arbetet hemma hos brukarna. På skärmen visas information om vilken dag och tid det är, vad som ska hända härnäst och vem som kommer på besök från till exempel hemtjänsten. Mama berättar att brukarna ofta frågar om vem som kommer nästa gång och vilken tid de kommer.  

 

Då måste jag stanna upp och titta på schemat och på telefonen. CARY Base blir då ett jättebra stöd för både brukaren och mig”, säger Mama. Hon ser att CARY Base även har haft positiva effekter och skapat trygghet för anhöriga till brukare eftersom de också kan se inplanerade aktiviteter. Hon ger exempel där anhöriga hunnit förbereda lunch tack vare att de fått informationen via CARY Base innan 

 

Mama berättar också att hon känner sig mer välkommen när hon kommer hem till en brukare när de vet vem som kommer och vad som ska göras. Då kan de ropa ”Hej Mama!”-Då är de förberedda, säger Mama och ler.   

 

Ytterligare ett konkret exempel är att brukare som kan läsa på sin kalenderklocka att det snart är dags för dusch ofta sitter och väntar i sin morgonrock redo för sin dusch. Innan behövde personalen spendera tid på att övertyga om aktiviteten och även förbereda personen. Personalen säger att det blir mindre stress, mindre missförstånd och bättre kvalitet för båda parter.  

 

Stressfriare arbetsmiljö och mer kvalitativ omsorg 

 

CARY Base har enligt Mama underlättat kommunikationen mellan henne och brukaren och skapat en stressfriare arbetsmiljö.  ”Vi sparar tid på det. Man slipper introduktionen om vad som ska göras och arbetet kan börjas smidigt. Jag kanske sparar 10 minuter på ett besök för att brukaren redan har förberett sig inför duschen. Det minskar stressen både för mig och brukaren. Jag kan ta det lugnare, det blir inte så stressigt. Jag är fortfarande där lika lång tid men det blir mer kvalitet”, avslutar Mama.  

 

Förutsägbarhet som skapar trygghet 

 

Mama tycker att alla äldre som har hemtjänst skulle ha nytta av en CARY Base hemma. Hon menar att det är en trygghet för användarna och gör dom lugnare och det underlättar för personalen. Trots några tidiga problem med wifi, ser Mama stort värde i att brukarna kan få behålla CARY Base och hoppas att det kommer vara en permanent del av äldreomsorgen även efter utvärderingen. 

 

Enligt Mama är även hennes kollegor lika positiva till CARY Base som hon är.  

 

Framtidens äldreomsorg har välfärdsteknik som stöttar den äldre såväl som personalen 

 

Genom att dela sitt perspektiv ger Mama sin syn på hur Abilias digitala kognitiva hjälpmedel CARY Base kan göra en betydande skillnad i äldreomsorgen. Den bidrar till förutsägbarhet och underlättar kommunikationen vilket gör mötet mellan hemtjänstpersonal och brukare bättre, samtidigt som det möjliggör en högre kvalitet i omsorgen.  

 

Vill du veta mer om Mama, Årsta hemtjänstgrupp och CARY Base? Kontakta Linda Björk

Läs mer om hur Abilia kan bidra till en bättre äldreomsorg