Revisionshistorik - Handi

Här hittar du en dokumentation över ändringar som har gjorts i Handi, HandiTools och Handi Web. Ändringarna består av nya funktioner, förenklingar, förbättringar och tekniskt underhåll.

DOKUMENT OCH FILER