Hoppa till huvudinnehåll

PODD - översikt

PODD är utvecklat av Gayle Porter, logoped, med flera decenniers praktisk erfarenhet av framtagning och användning av kommunikationssystem för barn vid Cerebral Palsy Education Centre (CPEC), Melbourne, Australien.

Gayle Porter använde situationskartor och kommunikationsböcker på flera språkliga nivåer för att på ett effektivt sätt stimulera språkutvecklingen för barn och ungdomar med kommunikationssvårigheter.

Kommunikationsböckerna utvecklades över tiden och med hjälp av barn och erfarenheten från vuxna, byggdes ett koncept och en strategi fram som gör att böckerna idag är Pragmatiska och praktiskt Organiserade med många språkliga nivåer och Dynamiska Displayer (PODD). PODD täcker nu hela språket, från ung ålder och tidig språkutveckling och upp till ett komplett, funktionellt språk.

PODD-böckerna ger barn möjlighet att delta aktivt i samspel och samtal, oavsett vilken miljö de befinner sig i. De har enkelt tillgång till en omfattande vokabulär som är systematiskt och logiskt strukturerat samt är anpassat till deras utvecklingsnivå och deras fysiska förutsättningar.

En PODD-bok uppfyller barnens nuvarande kommunikationsbehov och stimulerar dem samtidigt till vidareutveckling av de kommunikativa och de språkliga färdigheterna.

 

Läs mer om PODD genom länkarna nedan: