Hoppa till huvudinnehåll

Webinar - Autism och kognitivt stöd

 

Allt fler diagnostiseras med autismspektrumtillstånd, troligen pga. en ökad medvetenhet och att diagnoskriterierna har breddats. Samhället behöver bli mer inkluderande för att dessa personer ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

 

Tidiga insatser är viktiga. Att känna till vilka funktionsnedsättningar som kan förekomma vid autism vägleder i bemötande, vid anpassning av miljön och vilket kognitivt stöd som kan behövas.

Abilias hjälpmedel ger värde för användaren men också för anhöriga – hemma, i skolmiljö och arbetslivet.

 

Välkommen på ett webinar om autism och värdet av hjälpmedel. Vi går igenom vilka utmaningar och behov som kan finnas och hur Abilias produkter kan stödja både användare och närstående. Du får också exempel på hur du som arbetar inom skola och LSS kan stödja individer med AST. 

 

Varmt välkommen!

 

Sista datum för att anmäla sig till kursen har passerat. Kontakta kursadministratören för mer information.