Hoppa till huvudinnehåll

Introduktion - CARY Base

 

Välkommen att delta på ett webinar för att lära dig mer vårt nyaste kognitiva hjälpmedel CARY Base.

 

CARY Base är utvecklad för personer som har en kognitiv svikt, fått en demenssjukdom, en stroke eller t ex har MS eller Parkinsons sjukdom där kognitionen blivit påverkad. För dessa personer kan det vara utmanande att bibehålla dagliga rutiner. Att orientera sig i tiden och att veta om det är dag eller natt kan vara svårt. Ofta kan man glömma bort aktiviteter och möten och blir sittande.

 

CARY Base hjälper användaren att hålla koll på dygnet genom att visa klockan, tid på dygnet, veckodag och datum. Information om dagens händelser med bild och text kan göra det lättare att bibehålla dagliga rutiner. Påminnelser visas stort och tydligt på skärmen i from av text och bild, och kan även läsas upp vid tiden för påminnelsen.

 

En anhörig eller vårdpersonal kan lägga in aktiviteterna på användarens CARY Base direkt i enheten eller via webbtjänsten myAbilia, vilket gör det möjligt att ge stöd på distans.

 

Under webinaret kommer ni få en praktisk genomgång av CARY Base: Vi går igenom vilket stöd CARY Base ger, hur man lägger in påminnelser, hur man startar upp CARY Base och även hur man kan göra enkla anpassningar av hjälpmedlet.

 

Varmt välkommen att anmäla dig!

Sista datum för att anmäla sig till kursen har passerat. Kontakta kursadministratören för mer information.