Hoppa till huvudinnehåll

Handi programgeneration 5

 

Uppdatera till senaste Handi5-version

Följ instruktionen ”Uppdatering av Handi5” nedan om du vill uppdatera din apparat med Handi5 till senaste programversion. Uppdateringen kräver att apparaten har internetanslutning.

I Inställningar|System|Om Handi visas version på Handi–programmet.

Via knappen Sök uppdatering kan man ta reda på om det finns nyare version av programvaran eller setupfiler.

Setupfilerna används vid konfiguration av ny användare och vid återställning till grundinställning.

Genom att bocka i "Visa information om uppdatering" får man ett meddelande när det finns ny Handi–version tillgänglig.

Datamängden för programvaran är ca 12 MB och nya setupfiler kan totalt vara ca 35 MB. Det innebär en viss kostnad om man inte har ett telefonabonnemang med fri surf eller är ansluten till WiFi.

Överföra Handi4-data till Handi5

Följ instruktionen ”Överföra Handi4-data till Handi5” nedan om du ska byta från apparat med Handi4 till apparat med Handi5.

Dokument och filer

Instruktion Uppdatering av Handi5

Instruktion Överföra Handi4-data till Handi5