fbpx Boende | Abilia Hoppa till huvudinnehåll
care home

Självständig, delaktig och trygg

Boende

Vi tror på en socialt hållbar omvärld präglad av jämlikhet och mångfald. Vi strävar efter att stärka de människor som bor på olika typer av boenden så att de kan bli så självständiga som möjligt. Genom att fokusera på deras förmågor och använda den teknik som finns tillgänglig vill vi göra det möjligt för alla ett leva ett rikare liv.

 

Självständighet, delaktighet och trygghet

 

Att vara självständig, delaktig och känna sig trygg är viktigt för alla människor, även för dem som inte har möjlighet att ha ett eget boende. Det gäller såväl ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar som bor på ett gruppboende och äldre som flyttar in på ett äldreboende på ålderns höst.

 

Skapa en boendemiljö som tillgodoser individens behov

 

Idag är det många som erbjuder boenden för äldre och för de som har olika typer av funktionsnedsättningar. Gemensamt för dem är vikten av att erbjuda ett boende som är attraktivt både för boende, anhöriga och medarbetare. Modern teknik och möjlighet att tillgodose individens behov får ett allt större genomslag och utgör en viktig konkurrensfördel för att locka till sig boende.

 

Bättre omvårdnad om en åldrande befolkning

 

I samhället finns ett ökat behov av att tillhandahålla boenden i olika former. Dels har vi en åldrande population som kommer ställa allt större krav på individuellt anpassade boendeformer, dels ser vi en trend med allt fler personer som får diagnoser inom det kognitiva området. För att hålla samhällskostnaderna på en rimlig nivå behövs gemensamma insatser från såväl privata aktörer som hälsovårdsmyndigheter.

 

Relaterade produkter: