fbpx Vi firar World Autism Awareness Day | Abilia Hoppa till huvudinnehåll

Vi firar World Autism Awareness Day

"On World Autism Awareness Day, let us reaffirm our commitment to promote the full participation of all people with autism, and ensure they have the necessary support to be able to exercise their rights and fundamental freedoms."  - António Guterres, Generalsekreterare, FN

Medvetenheten kring autism har ökat världen över de senaste åren. När världens ledare antog 2030-agendan för hållbar utveckling 2015, bekräftade det internationella samfundet sitt starka engagemang för en inkluderande, tillgänglig och hållbar utveckling och lovade att ingen skulle bli lämnad kvar. I detta sammanhang är medverkan av personer med autism som både ambassadörer och förmånstagare viktigt för att uppnå målen för hållbar utveckling.

För många personer inom autismspektret är tillgången till tekniska hjälpmedel en förutsättning för att kunna utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter och delta fullt ut i samhällslivet och därigenom bidra till att hållbarhetsmålen uppnås. Tekniska hjälpmedel kan minska eller eliminera hinder för deltagande på samma villkor som alla andra.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder erkänner den viktiga roll tekniska hjälpmedel spelar för att ge personer med funktionshinder möjlighet att utöva sina rättigheter och friheter. Det förpliktar stater som undertecknat konventionen att främja tillgänglighet och användning av sådan teknologi till en överkomlig kostnad, att underlätta tillgången till dem och att vidta eller främja forskning och utveckling i ny sådan teknologi.

Vi på Abilia tror på ett socialt hållbart samhälle där alla kan bidra oavsett utmaningar. Vi vill ge alla personer med speciella behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. Vi hoppas att fler ska engagera sig och vara med och bidra till ett inkluderande samhälle.