fbpx Studie påvisar att unga personer med intellektuell funktionsnedsättning blir mer delaktiga och självbestämmande med ett tids- och planeringshjälpmedel | Abilia Hoppa till huvudinnehåll

Studie påvisar att unga personer med intellektuell funktionsnedsättning blir mer delaktiga och självbestämmande med ett tids- och planeringshjälpmedel

 

MEMOplanner – ett tekniskt hjälpmedel för kognitivt stöd

 

En studie publicerad i Journal of Intellectual Disabilities bevisar effekten av användande av tids- och planeringshjälpmedlet MEMOplanner för kognitivt stöd. Studien har utförts av forskare på Norweigan University of Science and Technology i Norge. Deltagare i studien var sju unga personer i åldrarna 18-40 år med måttlig och svår Intellektuell funktionsnedsättning, samt deras personal på ett gruppboende i Norge.

 

Syftet med studien var att se hur användande av MEMOplanner påverkade de boendes struktur, kommunikation och interaktion i det dagliga livet. P g a de boendes nedsatta verbala kommunikationsförmågor samlades data in via fältobservationer av de boende i deras dagliga aktiviteter och sociala interaktion. Gruppintervjuer utfördes med personalen.

 

För en del boenden var den viktigaste betydelsen den dagliga strukturen och förutsägbarheten de fick genom MEMOplanner. För andra boenden var den viktigaste betydelsen kommunikationsstödet och självbestämmandet de fick genom MEMOplanner.

 

Förutsägbarhet i dagliga livet

 

  • Strukturen med bildstöd kopplat till en tidslinje de boende fick genom att MEMOplanner visade vad, när, var och med vem något skulle ske gav en förutsägbarhet över deras dag.
  • De boende kände sig tryggare, mer tillfreds och mer avslappnade.
  • MEMOplanner gav de boende stöd i att minnas både vad som skett och vad som skulle ske.

 

Delaktighet i kommunikation

 

  • Användande av MEMOplanner bidrog till förbättrad och ökad kommunikationsförmåga.
  • De boende ökade sitt ordförråd och sin förmåga att använda långa meningar genom användande av MEMOplanner. Detta kvarstod även när de inte var i närheten av sin MEMOplanner.
  • Även boenden med svårare kommunikationsutmaningar förbättrade sin kommunikationsförmåga genom att använda bilderna på MEMOplanner för att tala om vad de ville.

 

Självbestämmande

 

  • Genom användande av bilder, text och röstfunktionen i MEMOplanner blev det lättare för de boende att uttrycka sin åsikt och praktisera självbestämmande i det dagliga livet.
  • Att göra val förenklades - genom att peka på bilder kunde boenden välja vad de ville handla, äta till middag, vilken fritidsaktivitet de ville ägna sig åt.
  • De boende kunde visa vad de ville och inte ville göra när de såg bilder på dagens aktiviteter.

 

Artikeln ”How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities” hittar du här:

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1744629519882582

 

Läs mer om MEMOplanner här